Klodens globale energisystem er i forandring

Verden er i hastig forandring på energiområdet. Det er den korte konklusion i World Energy Outlook 2017. IAE-rapporten peger blandt andet på, at skellet mellem de gamle energiforbrugende og de energiproducerende lande udviskes. Samtidig fortsætter kampen mellem nye grønne energikilder og fossile brændstoffer fortsat, mens verdens energibehov vokser.

Globale-energisystem-utility-forsyning

Selv om olie og gas stadig er vigtige energikilder, trænger nye, grønnere energikilder sig på. Foto: Colourbox

Energi: Når jorden i 2040 har ni milliarder indbyggere, vil verdens energibehov være vokset med 30 %. Det svarer til, at man tilføjer et ekstra Kina og et ekstra Indien til verdens lande i dag.

Derfor er det altid interessant, når det Internationale Energi Agentur, IEA, offentliggør den årlige statusrapport World Energy Outlook.

For rapporten kommer både med et bud på de aktuelle trends og et bud på, hvordan verdens energibehov skal opfyldes i de kommende år i form af en række scenarier. New Policy Scenario beskriver fx, hvilke konsekvenser eksisterende politikker og hensigtserklæringer vil få for energisystemet i de kommende år.

Her er en af hovedkonklusionerne, at hastigheden i væksten i verdens energiforbrug er aftagende. Alligevel vil forbruget vokse med 30 % frem til år 2040. Samtidig betyder den globale urbanisering, at vi hver fjerde måned vil se en ny by vokse til samme størrelse som Shanghai – en by med godt 24 millioner indbyggere!

Fire aktuelle energitrends

På den lidt kortere bane peger rapporten fra det uafhængige energiagentur især på fire trends, som er med til at ændre det globale energisystem:

  • Hurtig udvikling og faldende priser på grønne teknologier
  • Voksende elektrificering af energi
  • Overgang til en mere serviceorienteret økonomi og et grønnere energimix i Kina
  • Den fortsatte udvinding af skifergas og skiferolie i USA.

Grøn energi bliver billigere

I 2016 var væksten i solcellekapaciteten større end for nogen anden form for energi. Siden 2010 er prisen på nye solceller faldet med 70 %, vindmøller med 25 % og lagringsenheder med 40 %.

Verden bruger mere el

I takt med at mere og mere energi kommer fra vedvarende energi, sker der også et skift i forbrugernes valg af energikilder. I 2016 brugte forbrugerne fx næsten lige så mange penge på el-energi som på olieprodukter.

Udviklingen betyder, at Kina inden 2040 skal have etableret en elforsyning, der svarer til det, som USA har i dag, mens Indien skal have etableret en elforsyning, der svarer til EU's nuværende system.

Kina satser på vedvarende energi

Verdens største energiforbruger er fortsat Kina. Men riget i midten satser på el, naturgas og grønne teknologier. Og når Kina skifter kurs, ændrer alting sig, som der står i rapporten. Den nyvalgte præsident Xi Jinping ønsker "en energirevolution" for at begrænse luftforureningen og miljøbelastningen i de kommende år.

USA holder fast i fossile brændstoffer

Mens Kina bliver mere og mere grøn, går USA den anden vej. Udvindingen af skifergas og skiferolie, det vil sige gas og olie udvundet ved fragging, fortsætter. USA er derfor fortsat verdens største producent af olie og gas, selvom priserne er faldende. I slutningen af 2020 vil USA tilmed blive et olie-eksporterende land. Meget tyder derfor på, at det vil tage ganske mange år endnu, inden olie forsvinder som en af de primære energikilder, trods øget fokus på ikke-fossile brændstoffer.

Så selvom der er øget fokus på luftforurening og den globale udledning, vil den sundhedsskadelige påvirkning fra fossile brændstoffer fortsat være alvorlig mange år frem i tiden. Fx vurderer IAE, at antallet af for tidlige dødsfald som følge af forurening vil vokse fra 3 millioner til mere end 4 millioner i 2040.

Se video med hovedpointerne fra World Energy Outlook 2017.