Fremtidens CFO kan blive CEO'ens vigtigste sparringspartner

Læs, hvordan CFO'en bliver en fremadskuende strategisk sparringspartner for virksomhedens CEO – og for resten af ​​organisationen.

HH2

Sådan bliver CFO'en den vigtigste sparringspartner for sin CEO i fremtiden. Foto: Getty Images

I dag er det ikke længere nok for finansfunktionen "bare" at holde styr på virksomhedens økonomi. Som CFO må man også kunne opstille forskellige scenarier og ud fra et solidt datagrundlag give et kvalificeret bud på de økonomiske konsekvenser af de opstillede scenarier – på både kort og langt sigt.

I min tidligere klumme "CFO'ens rolle – fra bagudskuende til fremadskuende" skrev jeg om, hvorfor finansdirektørens rolle lige nu ændrer sig grundlæggende. I denne klumme giver jeg mit bud på, hvad der skal til, for at man som CFO kan gå fra at være den traditionelle bagudskuende CFO til at blive en fremadskuende strategisk sparringspartner for virksomhedens CEO – og for resten af ​​organisationen. Tredje klumme handler om de processer og værktøjer, der skal til for at blive en fremadskuende og digital CFO.

Finansteamet skal forstå og matche digitaliseringen og dens muligheder

Vil man være fremtidens CFO, er der to grundlæggende faktorer, man er afhængig af: At man har det rigtige team i forhold til digitaliseringens muligheder – og at man har de rigtige værktøjer til rådighed.

1. Teamet skal indeholde de rette kompetencer og erfaringer. Samtidig er det afgørende, at roller og ansvar er tydeligt fordelt og kommunikeret. Vi har blandt andet været på et todages seminar for at afklare roller, processer og best practices. Som en direkte udløber af denne proces arbejder en af vores kerneledere, som før også havde mange driftsopgaver, nu udelukkende med udvikling af finansfunktionen, herunder den praktiske digitalisering.

2. De rigtige værktøjer er afgørende for en optimal udnyttelse af de digitale muligheder. Før man digitaliserer, skal man gøre sig klart, hvad man vil digitalisere og hvorfor. Ellers risikerer man at digitalisere for digitaliseringens skyld. 

I EG har vi haft – og har stadig – fokus på at minimere antallet af manuelle arbejdsgange og på at automatisere indsamlingen og bearbejdningen af både interne og eksterne data, herunder ikke mindst på at definere, hvilke data der er relevante. Ellers risikerer vi at drukne os selv i data. På sigt skal vi desuden være endnu bedre til at kunne hente data fra industrien og andre relevante områder, så vi endnu hurtigere kan opdage nye trends og give veldokumenterede bud på, hvilke områder EG bør investere i, og hvilke risici der er forbundet med de forskellige muligheder.

Hent det gratis whitepaper: Indfri dit digitale potentiale


Digitaliseringen vil kræve nye kompetencer


I takt med at digitaliseringen øges og de manuelle processer automatiseres, vil man efter min overbevisning fremover se flere og flere specialiserede medarbejdere i virksomhedernes finansfunktioner. Der vil især blive efterspørgsel efter skarpe og kreative analytikere med en forretningsmæssig indsigt og tankegang, som kan opstille og vurdere forskellige scenarier samt vurdere muligheder og risici ved potentielle investeringer, ændringer i markedet, lovindgreb osv. Samtidig vil automatiseringen af manuelle arbejdsgange gøre det muligt at opfylde organisationens og markedets konstante krav om omkostningsminimering, samtidig med at finansfunktionen får en mere tydeligt værdiskabende rolle i udviklingen af virksomheden.

Kort sagt: Den klassiske CFO's rolle var – groft sagt – at holde styr på, at tallene og deres sammenhæng var korrekte. Denne opgave kan nu i høj grad automatiseres, og det bør man gøre. Dels fordi man derved minimerer risikoen for fejl, og dels fordi det frigør ressourcer til at løse forretningsstrategiske opgaver som fx opstilling af scenarier og vurdering af ricisi.

Samtidig bør man fokusere på og tage højde for de ændringer i kompetencer, som fremtidens finansfunktion kræver. Det første skridt bør dog altid være at afklare og definere finansfunktionens roller og processer, så man ikke foretager de afgørende ændringer i blinde. Kan man gøre dette, har man transformeret finansfunktionen og sin egen rolle som CFO fra at være tilbageskuende til via fx fokus og opfølgning på de rigtige drivere at være en fremadskuende katalysator for udvikling af eksisterende og nye forretningsområder – og dermed en vigtig sparringspartner for virksomhedens topledelse.

Læs også Henrik Hansens første klumme: CFO'ens rolle: Fra bagudskuende til fremadskuende

Hent gratis whitepaper: Sådan vælger du den rette business intelligence-løsning


Læs også: Budgettering er gammeldags