Dynamics AX 2009 support slutter – hvad gør man så?

Læs om de forskellige muligheder her – og om, hvorfor du ikke behøver at skifte hele din ERP-løsning ud på én gang.

Dynamics AX 2009 support slutter – hvad gør man så?

Hvad gør du, når support af Dynamics 2009 slutter?

Kører din virksomhed Microsoft Dynamics AX 2009, bør du overveje din muligheder, når Microsoft lukker for Mainstream Support på platformen til oktober.

I oktober 2018 runder Microsoft Dynamics AX 2009 det sidste, skarpe hjørne i platformens levetid, når Microsoft lukker for mainstream support. Det betyder, at al tilbageværende udvikling på platformen lukker ned, så Dynamics AX 2009 ikke længere opdateres i overensstemmelse med fremtidige skift i fx skatte- eller momslovgivningen. Der rettes heller ikke længere fejl, sendes sikkerhedsopdateringer på gaden eller tages hensyn til kompatibilitet med platformen i udviklingen af øvrige Microsoft-løsninger.

 

Du kan godt køre videre på Dynamics AX 2009, men …

”Der er to sider af sagen. Den ene er selve driften, og her vil jeg ikke male fanden på væggen: Har din organisation Dynamics AX 2009 i drift, vil den køre videre som vanligt – også efter oktober. Især hvis du har en overvåget supportaftale med din partner, som forebygger langt de fleste kritiske driftsproblemer på en platform, der som Dynamics AX 2009 ikke længere supporteres fra Microsoft,” siger Anders Hoffgaard, VP of sales, EG.

”På den anden side vil det uvægerligt øge din organisationens sårbarhed og mindske omstillingsevne og fleksibilitet på en lang række områder, hvis du arbejder videre på en platform, der ikke længere opdateres og udvikles,” konstaterer han.

 

Din gamle ERP-løsning bliver mere og mere stiv i leddene

Anders Hoffgaard har særlig ekspertise inden for finansielle virksomheders anvendelse af ERP og bemærker, at netop dén slags virksomheder er underlagt skærpede krav fra Finanstilsynet.

Det indebærer bl.a., at de ikke må basere kernesystemer på ikke-supporterede platforme, hvorfor finansielle virksomheder som minimum bør udforme en plan for, hvordan de håndterer end of support på Dynamics AX 2009.

Læs også: Teknisk gæld bremser hele virksomheden

”Men sådan en plan bør alle andre Dynamics AX 2009-kunder også have, uanset branche. For som tiden går, vil det blive stadig mere kostbart og tidskrævende at håndtere sikkerhedsproblemer samt tilpasse til ny lovgivning, skiftende markedsvilkår og krav fra forretningen. Måske kan din Dynamics AX 2009 en dag ikke længere tale sammen med fx Office 365. Måske stiller en kernekunde krav om integration til deres systemer, som du ikke kan leve op til. Dynamics AX 2009 vil stivne mere og mere som tiden går og på et eller andet tidspunkt er det reelt umuligt at komme videre,” siger Anders Hoffgaard.

Hent den gratis tjekliste: Vælg den rigtige ERP-partner

 

Extended Support kan være en løsning på kort sigt

Derfor bør Dynamics AX 2009-kunder som minimum tage kontakt til deres ERP-partner og få kvalificeret rådgivning om, hvordan de kommer videre, og her er som udgangspunkt tre muligheder:

  1. At køre videre på Dynamics AX 2009 uden at foretage sig yderligere
  2. At køre videre på Dynamics AX 2009 for nuværende, men tegne en Extended Support Agreement fra Microsoft (eller gennem en partner som EG, der tilbyder aftalen markant billigere). Extended Support Agreement giver adgang til et udvalg af de samme muligheder for at få rettet kritiske fejl som i Mainstream Support. Aftaleformen er dog dels temmelig kostbar, dels kan den maksimalt køre frem til 2021.
  3. At indlede et trinvist skift til Microsoft Dynamics 365 – eventuelt i kombination med overvåget support på den resterende Dynamics AX 2009-implementering.

”Jeg vil aldrig anbefale, at din virksomhed intet gør. Derimod kan en ”Extended Support Agreement” være en rigtig god løsning på den korte bane. Men den har en udløbsdato og bliver dyrere år for år. Desuden køber den dig reelt kun tid – og det er et tveægget sværd. For jo længere du venter med at komme væk fra Dynamics AX 2009, des mere komplekst og kostbart bliver det at migrere data, processer og afhængigheder til Dynamics 365,” siger Anders Hoffgaard.

 

Et afgrænset projekt kan være vejen frem

Hos EG har man stået for mere end en tredjedel af alle migreringer til Dynamics 365 på det skandinaviske marked. Baseret på bl.a. dén erfaring vurderer Anders Hoffgaard, at det ikke er realistisk for alle organisationer med Dynamics AX 2009 at skifte til Dynamics 365 nu og her.

På sigt vil det dog – for de fleste virksomheders vedkommende – være langt den bedste løsning at komme op på Dynamics 365, hvis det overhovedet er muligt.

Video: Verdo fik succesfuld implementering ved at "slice" sin implementering

Skiftet til Dynamics 365 behøver imidlertid ikke have karaktér af det omkostningstunge totalprojekt, der tidligere kendetegnede en ERP-migrering. Derimod kan du lægge udvalgte funktionaliteter op i Dynamics 365 som del af et målrettet og afgrænset forretningsprojekt, mens kerneprocesser indtil videre bliver liggende på Dynamics AX 2009. 

 

”Dyp tæerne i vandet, før du hopper helt i”

”Dynamics 365 er en mere fleksibel platform end de traditionelle Dynamics NAV eller AX løsninger. Det er langt hurtigere at komme i gang, du betaler kun efter forbrug og antal brugere – og din virksomhed kan tilpasse projektets omfang efter det aktuelle behov. Det giver basalt set et rigtig godt grundlag for at dyppe tæerne i vandet, før du hopper helt i,” forklarer Anders Hoffgaard.

Den cloudbaserede Microsoft Dynamics 365 løsning har desuden den fordel, at den udvikler sig med tiden og ikke kræver tids- og ressourcekrævende opdatering eller patching.

”Med Dynamics 365 er din installation altid opdateret, og du skal ikke bekymre dig om, hvorvidt din løsning pludselig er kommet så langt bagud i versionshistorikken, at du skal af med en formue for at få adgang til aktuelle funktionaliteter. Det er en stor lettelse for mange organisationer,” vurderer Anders Hoffgaard.

Se videoen: MS 365 altid klar til udbygning

Han tilføjer dog, at det – uanset hvilken vej frem, der er mest hensigtsmæssig – for din virksomhed, er afgørende, at du er klar over de udfordringer, det giver at mainstream support lukker på Dynamics AX 2009.

“Har du en Dynamics AX 2009-installation i drift, er det under alle omstændigheder en virkelig god idé at overveje det videre forløb med bistand med fra en erfaren Microsoft Dynamics-partner. Også for at blive opmærksom på de muligheder, der eksisterer for at udvikle og optimere din forretningsplatform på en måde, der giver størst værdi for din organisation.”

Kontakt Anders Hoffgaard og hør mere om dine muligheder for at komme videre med Microsoft Dynamics AX 2009 – eller for at migrere helt eller delvist til Microsoft Dynamics 365. 

Anders Hoffgaard 
D: +45 7260 1043 ∙ M: +45 2090 3846 
ahoff@eg.dk

Læs videre om dine muligheder: Guide til valg af ERP-system