Digitalisering og digitaliseringens paradokser - del 1

Digital transformation udfordrer sund fornuft og traditionelle ledelsesredskaber. På baggrund af 12 cases har to forfattere beskrevet fem paradokser ved digitaliseringen og opfordrer virksomhedsledere til at gøre op med målstyring og langsigtet planlægning.

Digitaliseringens paradokser cover picture

Foto: Colourbox

Digitalisering: Erhvervsforsker og ekstern lektor ved CBS Søren Schultz Hansen og analytiker og Research Director hos IDC Jan Horsager har skrevet en grundig og vigtig bog om det, som de to forfattere kalder “digitaliseringens paradokser”, hvilket også er bogens titel. De fleste virksomhedsledere ved, at digital transformation ikke blot er et modeord og et luftkastel, men blodig virkelighed, der hører til blandt virksomhedernes vigtigste strategiske udfordringer her og nu – og i de kommende år. Men omfanget og kvaliteten af de mange forandringer, som virksomhederne må konfrontere og tage konsekvenserne af, kan forekomme uklare og uoverskuelige. Når man ikke ved, hvad der sker, er det svært at forberede sig.

Fem digitale paradokser
Men netop dette – at man ikke ved, hvad der sker, og man derfor hverken kan eller skal forberede sig for meget – er en af pointerne i “Digitaliseringens paradokser”. Bogen indeholder 12 cases fra en række meget forskellige virksomheder såsom B&O Play, McDonald's og EY, som forfatterne bruger som afsæt til at definere og beskrive i alt fem paradokser med stor betydning for den digitale verdens aktuelle og fremtidige ledelsesudfordringer og -løsninger:
 
Planlægningens paradoks, som udspringer af de konstante, eksponentielle forandringer, der giver strategiske udfordringer med at målstyre og gør det mindre værdifuldt at forudsige og lægge planer. Produktets paradoks, som beskriver, hvorfor gennemarbejdet kvalitet i færdige og velforberedte løsninger ikke er det rigtige middel i jagten på succes. Specialiseringens paradoks, som indrammer hele debatten om kompetencer og forklarer, hvorfor specialisering er risikabel, og fordybelse ikke nødvendigvis løser opgaverne i den komplekse, digitale verden. Loyalitetens paradoks, som gør op med de traditionelle metoder til at skabe motivation og fastholdelse. Og fornuftens paradoks, fordi det er farligt at bruge sin sunde fornuft og situationsfornemmelse i en digital verden med en helt anden logik,” står der i bogen om de fem paradokser.
 
Digitalisering udfordrer tækning
Og det kan nok være en stor kamel at sluge for mange ledere, at man skal smide bl.a. planlægning, specialisering og sågar fornuften over bord, men det er en nødvendighed, mener forfatterne, for paradokserne giver virksomhedslederne analytiske redskaber og skaber mere indsigt i, hvordan digital transformation påvirker både virksomheder og mennesker.

 

Bogens mange cases byder på flere eksempler på de forskellige paradokser, og især planlægningens paradoks, der bl.a. indebærer, at for stort fokus på forudsigelser og dokumentation kan skabe store problemer, har fyldt meget for mange af firmaerne. Det skyldes, at digitaliseringen udfordrer selve den strategiske tænkning og planlægning, skriver forfatterne. Det er skidt at være proaktiv og godt at være reaktiv, synes pointen at være.

Case: MobilePay
Det er casen om Danske Banks mobile betalingsløsning, MobilePay, et godt eksempel på. I 2013 havde hele banksektoren i flere år været i gang med at udvikle en fælles mobil betalingsløsning. Det skete efter et princip om at skabe gennemarbejdede standarder for hele branchen på samme måde, som det tidligere havde været tilfældet med dankortet. Men fordi de fire største danske teleselskaber i 2012 var begyndt at samarbejde om at lave en alternativ løsning, der skulle konkurrere med Swipp, som banksektorens fælles app senere kom til at hedde, tog Danske Bank en hurtig beslutning og forlod det fælles projekt til fordel for bankens egen løsning MobilePay, der blev lanceret i maj 2013, blot tre måneder efter at Danske Bank havde vendt resten af branchen ryggen.

Det hele handlede om at komme først, og den traditionelle vej gennem et fælles samarbejde mellem alle bankerne var simpelthen for langsom. Den proaktive model måtte vige for den reaktive og defensive, der reagerede på en umiddelbar trussel. Den fælles og gennemarbejdede løsning blokerede for den rigtige løsning. MobilePay vandt krigen om mobilbetalinger, og vi ved allesammen, hvordan det gik med Swipp.

Case: EY
Også specialiseringens paradoks er et centralt tema i mange af bogens casehistorier. Hos EY, en af Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningsvirksomheder, er der ikke kun fokus på de fagspecialiserede kompetencer, men i høj grad også på de bredere, relationelle kompetencer, der transcenderer den specifikke faglige baggrund. Årsagen? Bogen citerer Rikke Bräuner, HR-direktør i EY, som siger:

“Du kan være nok så fagligt kompetent, men bliver alligevel inkompetent, hvis du ikke kan sætte kompetencerne i spil internt, lokalt, globalt og i mødet med dine kunder.”

Ifølge forfatterne er det også en væsentlig pointe, at løsningen på digitaliseringens mange udfordringer næppe er at forudsige, identificere og tilegne sig specialiserede kompetencer. Immervæk risikerer enhver uddannelse at være forældet, før blækket på beviset er tørt.

For EY betyder det, at løsninger på komplicerede udfordringer inden for det globale erhvervsliv ikke udelukkende kan udvikles ved at satse på dybdegående specialistkompetencer hos den enkelte medarbejder. Lige så væsentligt er det at omfavne den åbne, digitale og netværksbaserede verden, der omgiver os.

Digitalisering skaber fornuftens paradoks
Alle de øvrige paradokser kan koges sammen til det femte af slagsen, fornuftens paradoks, som i bund og grund handler om, at digitaliseringen skaber helt andre logikker og dynamikker, end vi er vant til fra en ikke-digitaliseret verden. Der er selvfølgelig ikke noget galt i at være fornuftig, men de mekanismer, som styrer den digitale transformation, fungerer ikke altid – faktisk meget sjældent – efter de gammelkendte, såkaldt uskrevne regler. Der er ikke noget, som giver sig selv og kommer som forventet, skriver forfatterne.

Digitaliseringens paradokser er udkommet på Djøf Forlag og kan købes her – som e-bog eller på papir.