DI Digital Årsmøde: "Digital Transformation - Digitalisering der skaber værdi"

Gik du glip af Dansk Industris Digital Årsmøde 2018, kan du få de vigtigste pointer her.

DI Digital 2018

Livlig paneldebat på Dansk Industris DI Digital Årsmøde 2018

På DI Digital Årsmøde 2018 var deltagerne topchefer fra den digitale branche og kunder og samarbejdspartnere fra både den private og den offentlige sektor.

Blandt indlægsholderne på DI Digital Årsmøde var skatteminister Karsten Lauritzen, som holdt et veloplagt oplæg om, hvordan digitalisering både er hans største politiske problem og samtidig hans bedste værktøj.

Koncernchef for Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, berettede også om de store ambitioner og konkrete tiltag, som Berlingske Media har iværksat for at håndtere den digitalisering, der både er den største trussel og den mulige redningsplanke for mediebranchen.

Sidst, men ikke mindst, var der en række spændende debatter, blandt andet om, hvad der spiller den allerstørste rolle, når det skal sikres, at gevinsterne holder, og hvordan man som leverandør kan være med til at fastholde gevinsterne. Deltagerne var Country Managing Director Philip Wiig, Accenture A/S, Country Director Lise Karstensen, Nokia Denmark A/S, direktør Thomas Fredenslund, Styrelsen for It og Læring, og CEO Mikkel Bardram, EG A/S.

"Hvad spiller den allerstørste rolle, når det skal sikres, at gevinsterne holder?"

Her var der blandt paneldeltagerne udbredt enighed om, at lange kravspecifikationer og trusler om bod ikke er vejen frem mod at sikre et godt resultat. Lise Karstensen fra Nokia lagde især vægt på pragmatisme som en nøglefaktor. "Pragmatisme omkring, at opgaver og behov kan udvikle sig, er fundamental." Tilliden skal være der, ellers bruger man sin energi de forkerte steder på at overvåge og kontrollere i stedet for at udvikle og tænke kreativt. 

Philip Wiig fra Accenture betonede vigtigheden af, at der er it-forståelse til stede i topledelsen. "For mange bestyrelser og direktioner har ikke folk med digitale kompetencer", og han tilføjede med et blink i øjet: "Det er ofte ældre folk med en finansiel baggrund, som pr. definition ikke reagerer hurtigt i forhold til it."

Som kunden i panelet fortsatte Thomas Fredenslund fra Styrelsen for It og Læring i dette spor: "Den gode køber ved, hvad man skal have – som kunde har man brug for kompetencer til at definere dette." 

Det er med andre ord ikke kun leverandøren, der har ansvar for opgaven. Som kunde har man også ansvar for at vide og kunne definere, hvad man vil have. 

Mikkel Bardram fra EG A/S, som har både offentlige og private kunder, lagde sig på linje med de øvrige paneldeltagere: "Tæt forståelse mellem kunde og leverandør er vigtig. Gevinsterne kommer kun igennem tæt samarbejde og forståelse mellem kunde og leverandør. Leverandøren skal kende industrien og have et modent produkt, og kunden skal forstå, hvad de reelt vil bruge teknologien til. Samtidig er det klart, at jo mere kunden ved om teknologi, og hvad de vil have ud af det, jo større er chancen for succes."

Kendskab til kundens industri og område er også en vigtig faktor i Mikkel Bardrams øjne: "Desto mere leverandøren allerede kender de udfordringer, kunden står over for, og har produkter, der passer til kundens industri eller område, desto større er chancen for succes."

Læs mere her: Indfri dit digitale potentiale

Hvordan kan man som leverandør være med til at fastholde gevinsterne?

I denne del af debatten var det tydeligt, at der ligger en vis udfordring i, at digitalisering og digital transformation ikke er projekter, der afsluttes, men i stedet hele tiden er under udvikling – hvilket betyder, at gevinstfastholdelsen også hele tiden er under udvikling. 

Philip Wiig fra Accenture havde bemærket en tendens til, at mange virksomheder kører med små projekter og Big Bets, hvor de små projekter hurtigt kan skaleres op eller ned, og Big Bets er der, hvor man lægger fokus på gevinsterne. "Samtidig er det tydeligt, at mange endnu afventer, at deres industris platform defineres."

Thomas Fredenslund fra Styrelsen for It og Læring fortalte om en ændring i statens tilgang til it-projekter, hvor man nu i høj grad er gået væk fra kun at fokusere på meget store projekter: "Det giver succes at lave flere små projekter og at dele de store op i mindre dele. Men som stat skal man også nogle gange gennemføre meget store opgaver – NemID er et eksempel. Uden den store indsats man ydede for 15 år siden, havde vi ikke kunnet tilbyde borgerne den løsning, som netop gik i luften i mandags."

Mikkel Bardram fra EG så også det at kunne fastholde gevinster i en dynamisk verden som en central udfordring: "Det, der var gevinsten eller businesscasen i går, kan ændre sig i morgen. Jeg tror derfor ikke, at man skal se det, som at man skal fastholde noget. Det handler om at have en it-platform og en leverandør, som kan sikre stabile og lave it-omkostninger, og som samtidig kan give en evnen til at være på forkant med sin branche innovations- og effektivitetsmæssigt. Fastholdelse af gevinster er med andre ord en dynamisk opgave, som kræver en leverandør, der kan udfordre, og en it-løsning, som er fleksibel."

Læs mere om debatterne, og se interviews med centrale deltagere på DI Digital Årsmøde på www.samfundsdesign.dk og på https://www.linkedin.com/company/eg-as/

Du kan også læse flere artikler om udvikling og fastholdelse af gevinsterne ved digitalisering og en digital transformation.

Eller læs mere på Indfri dit digitale potentiale.

Annonce
Annonce