CFO'ens rolle: Fra bagudskuende til fremadrettet

Ved både at kunne give status og også at kunne opstille og vurdere flere mulige fremtidsscenarier, bliver CFO'en og finansfunktionen en afgørende sparringspartner for virksomhedens topledelse.

CFO'en ser tilbage og fremad

Vil man som CFO anses for at være en vigtig samarbejdspartner for topledelsen, skal man kunne se både bagud og fremad. Foto: Getty Images

CFO'ens rolle ændrer sig: Det er ikke længere nok for finansdirektøren at holde styr på virksomhedens økonomi, som CFO skal man også udforme strategier og skabe grundlaget for, at ledelsen kan tage beslutninger baseret på data. Beslutninger, der kan være afgørende for virksomhedens fremtid.   

Disse ændringer i kravene og CFO'ens rolle er noget, som mange økonomidirektører går og tænker på – og som CFO for EG, er det selvfølgelig også noget, jeg bruger tid på. Det store - og vanskelige - spørgsmål er, hvordan man ændrer sine processer og får skabt og defineret sin nye rolle.  

Dette spørgsmål vil jeg behandle i mine næste to klummer med temaet "CFO'ens rolle i forandring". 

I denne klumme vil jeg koncentrere mig om spørgsmålet: Hvorfor forandrer økonomidirektørens rolle sig? Henrik Hansen, CFO, EG

CFO med digitale superkræfter 

Det er de øgede digitale muligheder, som nu også rammer økonomicheferne. Tidligere var det kun de allerstørste organisationer, som havde de teknologiske muskler og processer til at indføre ensartede processer og et fælles instrumentbræt for hele organisationen.

I dag er det muligt for små og mellemstore virksomheder at gøre det samme. Det betyder, at man som CFO i alle typer og størrelser af virksomheder kan få bedre indsigt og overblik over den aktuelle situation. Det er blevet langt lettere at hente data fra både interne og eksterne kilder og ud fra dem lave hurtige overslag og "hvad-nu-hvis"-analyser af fremtidige scenarier. 

Alle disse muligheder bliver meget snart brugt af konkurrenterne – hvis ikke de allerede er i gang! De teknologiske muligheder gør det desuden muligt for teknologibaserede start-ups at tage fat i (små)dele af værdikæden og hyperoptimere den. Og dermed skabe uventet konkurrence.   

Vil man sikre sin virksomheds konkurrenceevne er det derfor nødvendigt at transformere sin funktion, så man som CFO bliver en strategisk og fremadrettet sparringspartner for virksomhedens CEO og øvrige ledelse, så de får det bedste grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.   

Som CFO skal man fokusere på fremtiden

Tidligere var CFO´ens fokus på det, der allerede var sket – sidste kvartals eller sidste års regnskab. Fokus var på at støtte administrationen og topchefen og på at optimere omkostningerne og minimere risikoen. I dag skal man som CFO kunne se ind i fremtiden. Eller i hvert fald kunne give et kvalificeret bud på, hvad den byder på.

Finansfunktionen skal kunne levere data, som understøtter beslutninger og prioriteringer for fremtidige forretningsinitiativer og scenarier. Det betyder blandt andet, at man som CFO skal kunne udarbejde risikoanalyser.  

Tre konkrete eksempler 

Producerer man produkter, som er afhængige af råvarepriserne, er det vigtigt at være i stand til at vurdere konsekvenserne af forskellige sandsynlige scenarier – og at kunne give et bud på, hvad fx en 15 % stigning vil betyde for pris, salg, tilpasning af produktionskapacitet og lagerbeholdningen etc.  

Et andet eksempel er at holde styr på tendenser og tendenser i sin branche. Lige nu er byggebranchen fx under hastig forandring. Er du i stand til at se tendenserne, hvornår ændringerne kommer og hvad de betyder for din virksomhed har du et forspring i forhold til konkurrenterne. Har du det rette datagrundlag, kan du hurtigere end konkurrenterne tilpasse dig de nye krav til fx produkter, leveringsmetoder og produktionskapacitet. 

Sidst men ikke mindst kan en systematiseret dataindsamling være med til at af- eller bekræfte fornemmelser for markedsændringer baseret på erfaring og fingerspitzgefühl.  

De rette data på det rette sted er grundlaget for rettidig omhu. Henrik Hansen, CFO, EG

Et tredje eksempel er opkøb eller frasalg af virksomheder. Her skal finansfunktionen være i stand til at give en vurdering af mulige positive og negative effekter, på både kort og lang sigt. Hvor meget er synergieffekterne værd, er det sandsynligt at alle kunderne bliver, og hvad sker der, hvis 20 % af dem alligevel forlader den nye virksomhed?  

Nutidens CFO skal have et ben i både fortiden og fremtiden 

Det ene ben er det, vi alle kender: Man skal kende firmaet godt og have fingeren på pulsen. Det andet ben bevæger sig fremad. Som ansvarlig for virksomhedens finansfunktion, skal man effektivt kunne indsamle data og informationer fra interne og eksterne kilder og dermed skabe grundlag for vurderinger af muligheder og risici ved fremtidige investeringer. Og dermed etablere finansfunktionen som fremadskuende sparringspartner for virksomhedens fremtid.  

Læs også: Budgettering er gammeldags

Gratis whitepaper: Sådan vælger du business intelligence løsning