Batterier, data og blockchain ændrer energibranchen

Med to pilotprojekter tester den hollandsk-tyske systemoperatør TenneT integration af solcelle- og elbilbatterier i elsystemet. Arbejdsdelingen mellem systemoperatører, lokale elnetselskaber, aggregatorer og andre aktører skaber debat på årsmøde i Branchefællesskab for Intelligent Energi.

Blockchain-Utility

Bevægelsen fra analoge til digitale data skaber enorme mængder data, og da alle apparater er ved at blive indbyrdes forbundet via internettet, bliver det også muligt at styre alt fra batterier til vindmølleparker – for eksempel via blockchains. Foto:Getty Images

Af Jesper Tornbjerg/Intelligent Energi


Blockchain: 
Markedet for fleksibelt elforbrug vokser i en række europæiske lande, men hvem skal have del i kagen, efterhånden som den svulmer op?

Det spørgsmål blev aktualiseret af et oplæg fra den hollandske-tyske systemoperatør (TSO) TenneT på onsdagens årsmøde i Branchefællesskab for Intelligent Energi. (31. januar 2018, red.)

TenneT har siden maj 2017 haft gang i to pilotprojekter, der involverer lokal batterikapacitet opsamlet af aggregatorer.

Begge projekter har relevans for både TSO'er og lokale elnetselskaber (DSO'er), så på årsmødet blev der både stillet nysgerrige og kritiske spørgsmål til TenneT.

- Vi vil gerne facilitere den grønne omstilling, men vi er ikke en kommerciel aktør. Data går på tværs af traditionelle opdelinger, og forandringer er uomgængelige. Derfor skal vi arbejde sammen for at finde den optimale arbejdsdeling for eksempel i forhold til batterierne, lød det salomoniske svar fra René Kerkmeester, der er corporate digital transformation leader i TenneT.

Vindmøllestrøm til batterier

TenneT, som driver et transmissionsnet med 41 mio. slutkunder, er noget så usædvanligt som en TSO, der opererer på tværs af en landegrænse. TenneT dækker Holland, der snart bliver forbundet med Danmark via det nye Cobra-kabel, og store dele af det vestlige Tyskland fra grænsen til Danmark og ned til Østrig.

Det ene af de to pilotprojekter foregår i Tyskland i samarbejde med bl.a. selskabet sonnen eServices, der administrerer en række private solcelle- og batterianlæg. Hovedformålet med projektet er at lagre vindmøllestrøm i batterierne i stedet for at lukke vindmøller ned, hvis det på grund af flaskehalse i elnettet ikke er muligt at få deres elektricitet frem til kunder.

Den problemstilling er uhyre relevant i Tyskland, der mangler højspændingsledninger mellem vindmølleparker i nord og forbrugere i syd.

Crowd balancing med elbiler

Det andet pilotprojekt kører i Holland i samarbejde med bl.a. selskabet Vandebron, der har aggregeret en samling private elbilbatterier. Hovedideen med det projekt er at styre elbilbatterierne, når de holder parkeret, og ejerne af de involverede Teslaer har givet lov, så TenneT kan få hjælp til at holde frekvensen i elnettet på 50 hertz.

Indtil for nylig har TenneT ifølge René Kerkmeester 'bare kunnet ringe til et gaskraftværk' for at købe frekvensregulering, men den slags værker er under økonomisk pres, så der skal findes alternativer – eksempelvis via 'crowd balancing' med tusindvis af små bidragydere.

- Vi går fra et topdown-system til decentraliserede løsninger, siger René Kerkmester og påpeger, at en del af øvelsen handler om at sikre, at de aktive kunder får den bedst mulige pris for deres fleksibilitetsydelser, 'for de kan kun sælge den én gang'.

Tre vigtige D'er

De to pilotprojekter er gjort mulige af den digitalisering, der foregår i energibranchen, påpeger René Kerkmeester, der i sit oplæg på årsmødet i iEnergi fremhævede tre D'er som vigtige for udviklingen: Decarbonisering (bevægelsen fra fossile brændsler mod stadig mere vedvarende energi, red.), decentralisering og digitalisering.

Bevægelsen fra analoge til digitale data skaber enorme mængder data, og da alle apparater er ved at blive indbyrdes forbundet via internettet, bliver det også muligt at styre alt fra batterier til vindmølleparker – for eksempel via blockchains. At det giver nye muligheder er åbenlyst for enhver, men hvem der skal gøre hvad – og hvordan kagen med det kraftige bagepulver skal skæres – ved ingen.

- Vi hopper ud i det blå og forsøger os frem i samarbejde med en række partnere. DataHub'er, blockchains og mange andre elementer kan skabe store forandringer, lyder den foreløbige konklusion fra René Kerkmeester.

Behov for bedre businesscase

Branchechef Helle Juhler-Verdoner fra iEnergi føler sig opløftet efter årsmødet i branchefællesskabet, hvor der var mange spændende oplæg og debatter. Hun er ikke i tvivl om, at 'fleksibelt forbrug' fra aktive kunder – også kaldet prosumere – kommer til at blive et endnu mere centralt begreb i de kommende år.

- Vi har i Danmark igangsat et arbejde for at gøre det lettere for aktørerne i markedet at aktivere fleksibelt forbrug. iEnergi har sammen med Dansk Energi, Energinet og DI anbefalet nogle markedsmodeller, der skal sikre, at elmarkedet ikke er en barriere for aktivering af forbruget. Det er fundamentet. Men businesscasen er stadig den største barriere, påpeger Helle Juhler-Verdoner.

Kunder bliver prosumere

Hun vurderer, at generering af realtidsdata fra målere og milliarder af forbrugsapparater kombineret med transmission af data inden for splitsekunder kan nedbringe prisen på det nødvendige samspil mellem kunder og de involverede forsyningssektorer.

Blockchain-teknologien, der også bliver testet i USA, Danmark og mange andre steder i verden, kan være med til at effektivisere kommunikationen yderligere.

- De pilotprojekter, som TenneT gennemfører med elbiler i Holland og husstandsbatterier i Tyskland, giver et interessant indblik i de muligheder, som blockchain-teknologien giver i forhold til at aktivere prosumerne, siger Helle Juhler-Verdoner, der dog ikke føler sig overbevist om, at den dataplatform, der er TenneTs vision, er den rette vej frem.

- Men det er godt at få testet forskellige muligheder. For os i branchefællesskabet – og ikke mindst for det samlede energisystem – er det afgørende at få sat gang i aktiveringen af det fleksible forbrug. Vi har brug for en billiggørelse af de forretningsmodeller, aktørerne udvikler, for lige nu kan setuppet ikke honorere den fleksible forbruger i tilstrækkelig grad, fastslår branchechefen.

Læs mere