Analytics-eksperten: Fordele, som energiselskaberne kan opnå

Hvilke fordele er der ved analytics, hvordan kommer man i gang, og hvad skal man tænke på som energiselskab? Henrik Borg, direktør for Digital Solutions hos EG, fortæller, hvordan du anvender analytics for at få succes på energimarkedet, der i stigende grad er præget af konkurrence.

Analytics utility

Energiselskaber kan opnå store fordele ved at arbejde med analytics. Foto: Colourbox

Konkurrencen i energibranchen øges i takt med, at der hele tiden kommer nye aktører ind på markedet. Det bliver sværere og sværere at skille sig ud og nærmest umuligt at konkurrere ved at tilbyde den laveste pris. For at vinde kampen om energikunderne, skal du ikke kun slås mod de etablerede selskaber, men også mod nytænkende startup-selskaber.

For at få succes med at tiltrække og beholde kunderne, skal du derfor lære kunderne at kende og kortlægge, hvad de er interesseret i. Ellers er der risiko for, at du bliver fravalgt til fordel for dine konkurrenter. Her kan analytics være en god hjælp.

Læs videre for at få del i fordelene med analytics, hvordan du kommer i gang, og hvad man skal tænke på som energiselskab.

Ved at arbejde med analytics kan energiselskaber sælge mere, bearbejde flere kunder og blive mere effektive. Henrik Borg, direktør for Digital Solutions hos EG

 

Øg mersalget, reducer omkostningerne og forudse kundetab ved hjælp af algoritmer

Analytics kan hjælpe din virksomhed med at generere indtægter og reducere omkostningerne. Med analytics er det bl.a. muligt at analysere omkostninger, balance- og resultatregning samt HR-nøgletal. Ved at arbejde med analytics kan energiselskaber sælge mere, bearbejde flere kunder og blive mere effektive, hvilket er afgørende på et konkurrencepræget energimarked.

- Der er mange anledninger for energiselskaber til at arbejde med analytics. For at få succes skal du bruge data til at få indblik. Ved at analysere bevægelsesmønstre på hjemmesiden, analysere cookies og sammenholde dette kan du udvikle træfsikre aktiviteter på forskellige kanaler, som interesserer kunderne, siger Henrik Borg, direktør for Digital Solutions hos EG.

- Ved at lade algoritmer hente information er det muligt at kortlægge, om en kunde er ved at forlade selskabet, eller om der er mulighed for mersalg. Måske har du en kunde, som kun har valgt dig som leverandør af renovation og el. Ved at bruge data kan du finde ud af, om det er relevant at tilbyde kunden flere varer og på denne måde øge din lønsomhed, tilføjer Henrik Borg.

Derfor bør energiselskaber arbejde med analytics:

  • Bliv mere træfsikker. Ved at fokusere på de rigtige ting undgår du gætteri og kan fokusere på værdiskabende tiltag, som giver resultater. 

  • Øg kundetilfredsheden. Gennem indblik og en sandhed om kunden kan du målrette relevante tilbud og dermed tiltrække nye og beholde eksisterende kunder. 

  • Forbedr effektiviteten. Ved at optimere dine processer er det muligt at reducere manuelt og tidskrævende arbejde.

Vigtigheden af en ensartet informationsstruktur og tydeligt ejerskab

Trods de mange muligheder er der mange energiselskaber, som ikke lykkes med at udnytte analytics fuldt ud. Henrik Borg mener, at det ofte skyldes, at organisationen er inddelt i siloer, samt at man har øer af informationer og løsninger. Han understreger vigtigheden af et tydeligt ejerskab, og at den, som er ansvarlig for projektet, skal have dannet sig et helhedsbillede. 

En "kunde" skal være det samme i hele virksomheden Henrik Borg, direktør for Digital Solutions hos EG

- Det er også vigtigt at skabe en ensartet informationsstruktur. Fx skal definitionen af en kunde være den samme i hele virksomheden. Ellers er der en stor risiko for, at der opstår forskellige metoder for måling i forskellige afdelinger og i forskellige lande. Informationen bliver på denne måde upålidelig og uanvendelig. Derfor skal man være enig, før man opsætter nøgletallene, siger Henrik Borg.

 

Planer, værktøj og kompetence som kræves

For at få succes med analytics skal du bruge en klar plan. Henrik Borg anbefaler en proces i tre trin, som starter med et forstudie, fulgt af proof of concept og til sidst gennemførelse af projektet. Under rejsen gælder det om at have en stærk forankring hos ledelsen og at lave et omhyggeligt forberedende arbejde.

For at komme i gang med analytics skal du også have en back end-løsning til at gemme og transformere data samt en front end-løsning til at gøre dine data tilgængelige, som fx QlikSense, QlikView eller Microsoft Power BI.

Du skal også sikre, at virksomheden har den rigtige kompetence til at kunne gennemføre projektet, både teknisk og virksomhedsmæssigt. Henrik Borg understreger endnu en gang vigtigheden af at have det rigtige ejerskab internt:

-Tænk på, at it skal stå for driften af løsningen, men de skal ikke eje den, afslutter han.

3 gode råd fra analytics-eksperten:

  • Lav et ordentligt forstudie. Ellers er der er en stor risiko for, at man pådrager sig høje omkostninger, fordi man skal optimere bagefter.

  • Arbejd procesorienteret. Skab en helhed omkring virksomheden, hold et afbalanceret tempo, og fokuser på det, der giver størst effekt.

  • Del arbejdet op i tilpas store dele. Gennemfør projektet trinvist, ellers risikerer du, at organisationen mister fart og motivation.