Alle har behov for en CDO – en digitaliseringsdirektør

Men CDO'en er ingen Facebook-strateg

Anders Elbak IDC om CDO og CIO

Nu indtager digitaliseringsdirektørerne virksomhederne, siger Anders Elbak fra IDC. Foto: Leif Håvar Kvande

En CDO, en digitaliseringsdirektør med andre ord, er nødvendig for at styre virksomhedens digitale transformation. Men hvis CDO'en skal kunne nå sine mål, skal vedkommende være en del af topledelsen og have et faktisk ansvar, understreger Anders Elbak fra analyseinstituttet IDC.

- I 2018 vil vi se virksomheder, som har investeret store summer i moderne it-platforme, men som fejler totalt i forhold til digital transformation, fordi de har overset vigtigheden af ændringer i virksomhedskulturen, siger forskningsdirektør Anders Elbak fra analyseinstituttet IDC.

Det er efterhånden velkendt, at skal man have succes med digital transformation i en virksomhed, så skal organisationen være involveret, og virksomhedskulturen må gøres klar til de ændringer, der kommer.

For at komme i mål har mange virksomheder startet jagten på en CDO, en digitaliseringsdirektør, som kan lede tropperne gennem transformationen.

Er ikke en Facebook-strateg

Elbak fremhæver en IDC-undersøgelse fra 2016, i hvilken halvdelen af de adspurgte selskaber svarede, at de havde planer om at ansætte en CDO, mens cirka hver fjerde svarede, at de allerede havde en CDO.

IDC-direktøren mener imidlertid, at mange CDO'er ikke fungerer som en egentlig digitaliseringsdirektør.

- Mange sidder i marketingafdelingen og har som opgave at finde ud af, hvordan man skal bruge Facebook i fremtiden. Mange CDO'er har i dag sådanne ret enkle opgaver, men det er ikke en reel CDO-rolle, påpeger Elbak.

Han siger, at der er få virksomheder, som har ansat en reel CDO, bl.a. fordi det er dyrt for firmaet at få skabt plads til en digitaliseringsdirektør.

Mange sidder i marketingafdelingen og har som opgave at finde ud af, hvordan man skal bruge Facebook i fremtiden. Mange CDO'er har i dag sådanne ret enkle opgaver, men det er ikke en reel CDO-rolle. Anders Elbak, IDC


- Mindre virksomheder har måske ikke budget til en CDO, særligt når man ikke helt ved, hvilken rolle CDO'en skal have, eller hvilke værdier han eller hun vil bidrage med.

Christine Korme, direktør for digitalisering og fornyelse i Abelia, har samme opfattelse som Elbak og mener ikke, at CDO'en er nogen udbredt titel ... endnu.

- Vi kunne godt trænge til flere med den titel både i private og offentlige virksomheder – og allervigtigst – med digitalisering som ansvarsområde. Samtidig er der nok mange, som sidder i stillinger med opgaver og ansvar, der egentlig ville være en naturlig del af CDO'ens stillingsbeskrivelse. Det vil sige, at CDO'ens ansvar er fordelt på flere personer, fx folk, som har ansvar for innovation og udvikling, siger Korme.

Fra CIO til CDO

De seneste år er begrebet CDO begyndt at dukke op i jobannoncer og på konferencer som Gartners ITxpo og IDC's Directions. Elbak siger, at it-chefens, CIO'ens, rolle ændrer sig fra den traditionelle driftsrolle til at være værdiskabende for virksomheden.

- Nogle kalder det en CDO – Chief Digitalization Officer. Andre snakker om CIO – Chief Innovation Officer. I nogle virksomheder er det it-chefen, som får denne rolle, og i givet fald ser vi ofte, at it-chefen overlader en del af de driftsmæssige opgaver til en anden person. I andre organisationer kommer der en ny person ind, fortæller Elbak.

Selvom man har ændret lidt på løn- og bonussystemer, er den gamle tankegang stadig herskende. De, som går den sikre vej og gør, som de plejer, bliver forfremmet, mens de, som afprøver nye forretningsmodeller og fejler, bliver overset. Anders Elbak, IDC


- Tendensen bunder i, at mange topledere har indset, at man er nødt til at gå i gang med digitalisering eller digital transformation, eller hvad man nu vil kalde det. Men de ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Når man så skal finde nogen, som kan udfylde rollen, leder man i it-afdelingen. Topledelsen tror, at it ved, hvilke muligheder der findes, fortsætter Elbak.

- Men har man egentlig brug for en CDO?

- Man bør ansætte en person, der skal påtage sig den rolle. Måske i kombination med en anden rolle, men alle virksomheder bør have en digitaliseringsdirektør. Har man ikke en CDO på plads, er man sårbar over for, at nye konkurrenter, eller sågar leverandøren, får en idé, som anvender teknologier, man selv burde have draget nytte af. Og så mister man forretning, man ellers ville have fået, svarer Elbak.

Giv CDO'en magt

- De skal sidde så højt oppe i ledelsen som muligt, fordi digitaliseringen skal gå på tværs af organisationen. De skal have en formel beslutningskompetence, så de kan gennemtvinge ændringer. Vi ser, at problemet med digitaliseringsprojekter er, at virksomhederne mangler en kultur for at ændre sig. Nogle bliver placeret under it-chefen, og i så fald får de ikke helt samme magt eller mulighed for at påvirke organisationen, siger Elbak.

Igen bakker Abelia Elbak op:

- En person med digitalisering som ansvarsområde bør være en lige så selvfølgelig del af ledergrupper og bestyrelser som en finansdirektør, siger Korme.

Elbak peger på mange eksempler på digitalieringsprojekter påbegyndt nede i organisationen, som aldrig bliver til noget. Det skyldes, at konsekvenserne er for store, folk mister arbejdsopgaver – eller jobbet. De, som er tilbage, får ændret deres arbejdsdag og er ikke specielt villige til at bidrage til ændringerne.

- Man må have kompetence til at sige, at disse ændringer giver mening for virksomheden, og at visse opgaver ikke længere er fornuftige. Der skal være en vis magt i den stilling, fortsætter Elbak.

Begår fejl med "fail fast"

Elbak fremhæver virksomhedskultur og incitamentssystemer som de største hindringer for digitalisering.

- Man snakker om, at man skal prøve at begå fejl og «fail fast»-metoden. Det er godt at fejle, siges det, men der er ikke mange virksomheder, der belønner medarbejdere, som begår fejl. Det er sjældent den, som har fejlet flest gange, der får en forfremmelse, siger Elbak og fortsætter:

- Selvom man har ændret lidt på løn- og bonussystemer, er den gamle tankegang stadig herskende. De, som går den sikre vej og gør, som de plejer, bliver forfremmet, mens de, som afprøver nye forretningsmodeller og fejler, bliver overset.

Elbak understreger, at det er virkelig vanskeligt at få implementeret denne kultur fuldt ud og leve efter "fail fast".

- Derfor er digitalisering komplekst og mere end at tage nogle processer og digitalisere dem og parkere dem i et it-system. Derfor skal digitaliseringen fungere på tværs af hele organisationen, ikke bare på tværs af it-afdelingen, men også på tværs af HR etc. Og man har brug for en direktør, CDO'en, som har det overordnede ansvar.

En person med digitalisering som ansvarsområde bør være en lige så selvfølgelig del af ledergrupper og bestyrelser som en finansdirektør. Christine Korme, Abelia


- Hvilke kvalifikationer bør en CDO besidde?

- De skal have forståelse for forretningen og for kunderne – hvad er det, kunderne gør i dag. Og hvor er kunderne på vej hen? Det handler mest om at forstå kunderne og markedet. Man har ikke brug for dybdegående teknologiske it-kompetencer, svarer Elbak og uddyber:

- Når det handler om at digitalisere processer, er teknologiske kompetencer vigtigere. Nogle virksomheder har måske brug for en teknisk begavet CDO de første par år. De kan så senere ansætte en mere markedsorienteret CDO.

Udnyt virksomhedens arv

Elbak advarer mod at tro, at digitalisering handler om at kaste alt gammelt over bord. Han opremser den arv, som mange virksomheder kan bære videre:

  • mærkevarerne
  • kunderne
  • (egen)kapital
  • viden
  • indflydelse.

Elbak fremhæver bl.a. den indflydelse, som taxierhvervet i Skandinavien udøvede med deres modstand mod etableringen af Uber i Danmark, Norge og Sverige. I land efter land har Uber gradvist måttet lukke deres tjenester.

- Noget skal man skylle ud med badevandet, men man skal være klar over, hvilke værdier man besidder.

- Der snakkes meget om, at mange virksomheder er nødt til at genopfinde sig selv?

- Det kan man sagtens gøre, men tag udgangspunkt i det, man har, som er værdifuldt, afslutter Elbak.

Annonce
Annonce
Annonce