Svensk el-handel: 4 vigtige trends på elmarkedet

I Sverige er der ca. 500 000 kunder, hvoraf 10% skifter leverandør hvert år. Men hvordan vil det se ud i de kommende år?

Elhandel

Der findes flere mellemhandlere og spillere på markedet, som påtager sig opgaven at være kundens repræsentant.

Der har været relativt stille for el-handelsvirksomhederne i de senere år. Faldet i elpriserne, og manglen på prischok på elektricitet har bidraget til, at antallet af kunder, der udskifter deres forsyningsselskab, har været konstant i de sidste seks år.

I Sverige er der fx ca. 500 000 kunder, hvoraf 10%, skifter leverandør hvert år. Men hvordan vil det se ud i de kommende år? I denne artikel lister jeg fire ændringer, der påvirker, hvordan du møder dine kunder.

# 1. Mellemhandlere
Der dukkede i starten en række nye aktører op på elmarkedet, som ikke var leverandører, men selskaber som kunden bliver kontaktet af og derfor handler med. Den første mellemhandler i Sverige var kundkraft.se, som tilbød kunderne at deltage i en omvendt auktion. Kundkraft samler et stort antal kunder og indhenter så tilbud fra forsyningsselskaberne. I dag formidler Kundkraft elektricitet til mere end 100.000 kunder om året.

Så kom prissammenligneren Elskling.se, som gjorde det nemt for kunderne at sammenligne priser, og hvor man kan skifte leverandør direkte på deres hjemmeside. Siden starten for ti år siden har 700 000 kunder skiftet elselskab via Elskling.

Der findes flere mellemhandlere og spillere på markedet, som påtager sig opgaven at være kundens repræsentant, og udfordrer elhandelsselskaberne og  samtidig fungerer som salgskanal for leverandører, som har valgt ikke at være så aktive i deres eget salg.

# 2. Nye krav til el-handlernes salg
Aktive el-handelsvirksomheder, der rekrutterer store mængder kunder, bruger ofte telefonen eller direkte opsøgende salg. De handler direkte med forbrugeren og bekræfter efterfølgende aftalen, men stiller ikke krav om, at kunden skal bekræfte aftalen skriftligt. Det gør det nemt for kunden og holder omkostningerne nede for forsyningsselskabet. Både fordi det øger antallet af forbrugere, der rent faktisk skifter selskab og fordi de slipper for en langvarig administrativ proces.

I en svensk statslig udredning foreslog man for et par år siden at indføre et krav om en skriftlig bekræftelse fra kunden, for at disse aftaler skal være gyldige, uanset branche.

Rapporten blev udarbejdet i Finansdepartementet under finansmarknadsminister Per Bolund. Den svenske regering har dog endnu ikke taget stilling, men Konsumentverket, der svarer til den danske forbrugerstyrelse, presser på spørgsmålet og arbejder for en separat aftale med brancheorganisationen Energiföretagen.

Sådan en aftale vil betyde, at et krav om skriftlig bekræftelse vil blive indført på elmarkedet separat og i praksis fungere som et obligatorisk krav uden en lovændring. Og implementeret allerede i løbet af 2017.

# 3. Antallet af kunder med en fleksibel kontrakt over 50%
Antallet af el-forbrugere med tidsbundne kontrakter bliver mindre og er nu nede på 29%, mens antallet af kunder med fleksible kontrakter nærmer sig 50%.

Det betyder, at antallet af kunder, der kan skifte elselskaber hurtigt -og uden at betale nogen gebyr for at skifte leverandør - er rekordstort. Den tendens gør det vigtigt for el-leverandører at knytte kunderne tættere til sig med tillægsydelser og at arbejde med loyalitetsskabende tiltag. Og at holde øje med, at kunderne ikke begynder at sive væk.

Jeg finder det interessant, at andelen af ​​kunder med en fleksibel kontrakt også steg i 2016, et år, hvor elprisen for første gang i fem år er steget igen. Også selv om der i efteråret 2016 var en bekymring for højere elpriser i løbet af vinteren. Alligevel ændrede trenden sig ikke! Det viser, at forbrugernes adfærd er træg, og at trends ikke påvirkes af kortsigtede begivenheder.

# 4. Nye typer aktører
Min holdning er, at de ovennævnte faktorer, flere regler og flere kunder, der frit kan skifte leverandør, betyder, at forsyningsselskaberne står over for nye udfordringer, som nye aktører, som ikke er el-leverandører, etablerer sig på markedet. De kan handle frit, uden at tage hensyn til de samme regler, som gælder for de virksomheder, de kæmper med kunderne om.

Det er naturligvis en fordel at kunne tilbyde kunderne en aftale med en fast sats, og at kunne gøre det via telefonsalg uden behov for at indhente en skriftlig bekræftelse.

Min vurdering er, at vi kommer til at se flere nye aktører på markedet i Sverige. Og det vil oven i købet vil være el-handelsselskaber, der starter disse selskaber for at kunne operere under mere liberale forhold.

Et godt eksempel er Vattenfalls datterselskab, Borås Energi. De har startet alltid.se, et helt nyt brand med profil og indhold til et ungt publikum. Og salgsprocessen som er helt digital. Det skaber en række konkurrencemæssige fordele, både på grund af lavere salgsomkostninger - og fordi det gør det muligt at tilbyde kunderne en række unikke tilbud.