S&OP processen: Den velfungerende S&OP reducerer kapitalbinding og effektiviserer kæden

I den sjette blog af syv kigger vi på, hvordan for Sales & Operations Planning, ikke bare hjælper på bundlinjen men også kan være med til at forbedre toplinjen.

Sales & Operations Planning blog 6 af 7

En undersøgelse fra 2016 viser, at de fleste danske virksomheder fortsat har udfordringer med leveringstid, manglende tillid til forsyningskædens performance, usikkerhed omkring driftsafviklingen, store lagre og manglende fleksibilitet. Løsningen på disse udfordringer er – som givetvis er kendt for de fleste - en velfungerende S&OP-proces. Flere er dog lykkedes, og gevinsterne har været mange og store.

Værd at nævne her er, at hvis S&OP processen anvendes rigtigt, kan den være et forretningsskabende element for virksomheden, der effektivt støtter udviklingen og lanceringen af nye produkter og ydelser. Med andre ord: Gør virksomhedens forsyningskæde til et aktiv og en konkurrenceparameter og ikke kun en nødvendig omkostning for at ”få kæden til at virke”.

S&OP skaber forretning
Hvordan er det lige, at virksomhedens gode S&OP proces ligefrem kan skabe mere eller/og ny forretning og ikke kun feje gulvet og pynte på bundlinjen? Virksomheder, der har kørt en rigtigt implementeret S&OP i en periode, oplever, at virksomhedens processer bliver mere synkroniserede på tværs af funktioner.

Der vokser en højere bevidsthed frem om, hvad der egentlig foregår i de andre funktioner, og hvad der påvirker negativt samt positivt. Der er flere, som bliver klogere på gode og dårlige løsninger på kendte flaskehalse og ukendte problemer.

Stressed targets
Det kræver meget energi og forandringsledelse at implementere en god S&OP. Men lykkes det, så vil det have positiv effekt på on time delivery (OTD) og service level agreements (SLA).

Det skal på et tidligt tidspunkt arbejdes ind i budgettet, så budgettet bliver justeret i positiv retning. Det vil synliggøre gevinsten, og det vil også skabe et stressed target, som kan have en god effekt på organisationens indstilling, vågenhed og præstationer.

Hvad er et stressed target for en størrelse? Det er et greb, der drager fordel af en grundlæggende psykologisk egenskab ved os mennesker: Vi kan manipulere med os selv. Mange oplever, at de i en juleperiode tager fire kg på som følge af den gode mad og den gode stemning. En ihærdig fitness-indsats i januar og februar resulterer så for nogle i, at de taber seks kg.

Du er måske en af de ihærdige, og du kan nu vælge om, du vil stille dig tilfreds med målet om blot at fastholde et vægttab på de fire kg, eller du kan købe et par nye bukser, der passer til vægttabet på de seks kg, og som fastholder ”den nye normale” vægt på minus seks kg. De seks kg er et ”stressed target”.

Stressed target kan være et virkningsfuldt organisationspsykologisk greb, hvor ”det normale” bliver konverteret til ”ny normal”, der så udgør den nye målsætning. En målsætning der vel at mærke er begrundet med dokumenterede gevinster fra S&OP på OTD og SLA.

Bliv klogere på den stærke værdikæde

  • De to forfattere har skrevet bogen ”Den stærke værdikæde – sådan skaber du konkurrencekraft” (2016) sammen med professor Jan Stentoft, SDU.
  • Læs mere om bogen på www.ctflab.dk.
  • Læs om workshoppen Continuous Transformation FrameworkTM Lab på www.ctflab.dk. CTFTM Lab er en workshop, der hjælper virksomhedsledere til at erkende og arbejde med værdikæden for at skabe større konkurrencekraft.