Øget nordisk energisamarbejde skal fastholde global førerposition

Energisamarbejdet i de nordiske lande er for tilfældigt og fragmenteret. Derfor er der behov for et øget energisamarbejde, hvis de nordiske lande skal bevare den globale førerposition, mener CEO i Nokia Jorma Ollila.

Nordisk elsamarbejde

Nordisk elsamarbejde hviler i for høj grad på politisk velvilje. Foto: Colourbox

Energisamarbejde: Transitionen af det nordiske energimarked er godt på vej, og de nordiske lande sætter i dag den globale dagsorden på energiområdet. Men det er nødvendigt at styrke det nordiske samarbejde, hvis førerpositionen skal fastholdes. Det mener CEO Jorma Ollila, der har udarbejdet en rapport om det nordiske energisamarbejde for Nordisk Ministerråd.

Trods mere end 100 års tæt samarbejde hviler fællesskabet nemlig fortsat på politisk velvilje, mener Jorma Ollila: 

- Det nordiske energisamarbejde er primært drevet af den politiske vilje til at etablere en klar strategisk retning. Dette illustreres bedst af det fællesnordiske elmarked, som har gjort betydelige fremskridt med grøn omstilling.

Det kommende årti vil dog blive særligt udfordrende for det politiske samarbejde, mener han:

- For at tage et eksempel er yderligere fremskridt inden for transportsektoren afhængigt af stærkt politisk lederskab og en klar retning for både energisamarbejdet og det nordiske samarbejde som helhed, siger Ollila, som derfor peger på behovet for et mere formaliseret samarbejde, fx ved at etablere en fælles politisk vision og et nordisk energimarkedsforum.

Især en fælles vision for det nordiske energimarked kan være med til at sikre Norden den globale førerposition, som landene i dag indtager på energiområdet:

- De nordiske lande kan fungere som visionære trendsættere ved at opbygge et smart energisystem i vores region. Det vil udbygge velfærden, idet et øget samarbejde vil sikre os de bedste og mest effektive energiløsninger, mener Jorma Ollila.

 

Nordisk energisamarbejde udfordret

Tanken om et fælles energiforum har opbakning i den nordiske energibranche. 

Administrerende direktør Lars Aagaard, Dansk Energi, har således skrevet under på en fælles opfordring fra direktørerne i de nordiske energibrancheforeninger om at lytte til anbefalingen:

- Elmarkederne er mere og mere sammenhængende. Både rent fysisk i form af nettets infrastruktur og i form af integrerede handelsplatforme. Det betyder, at ét lands energipolitiske valg i stigende grad påvirker markedet i nabolandene. Hvis vi skal sikre en effektiv omstilling af energisystemet i Norden, er vi nødt til at skabe en stærkere dialog mellem beslutningstagere, myndigheder og markedsaktører, siger Lars Aagaard. 

Læs hele opfordringen fra de nordiske direktører.

 

14 konkrete forslag til øget nordisk energisamarbejde

Rapporten Nordic Energy Co-operation: Strong today – stronger tomorrow oplister hele 14 forslag, der skal styrke det nordiske energisamarbejde:

1. Skab en fælles vision for det nordiske energisamarbejde.

2. Indfør nordiske peer reviews, inden man beslutter sig for og implementerer nationale politikker.

3. Styrk og aktivér den fællesnordiske stemme ved at anvende den strategisk.

4. Forstærk effekten af forskningsindsatsen i Norden ved at skabe overblik og strømline projekterne.

5. Skab en vision for nordisk samarbejde om forskning på energiområdet.

6. Udnyt Mission Innovation til at skabe og forstærke de nordiske styrkepositioner.

7. Frem de nordiske styrkepositioner ved at etablere en nordisk fond på 67 millioner euro til forsknings- og pilotprojekter.

8. Etabler et nordisk ph.d.-program på energiområdet, og gør udviklingsprojekter til nye styrkepositioner.

9. Få positioneret nordiske energiløsninger globalt med henblik på en fællesnordisk eksportstrategi.

10. Optimer investeringsmiljøet i Norden.

11. Skab sammenhæng mellem den nationale udviklingsstøtte og nordisk energisamarbejde.

12. Genopfrisk den politiske vision for samarbejdet på elmarkedet.

13. Få udviklet et "energy-only" elmarked.

14. Etabler et nordisk energimarkedsforum, der skal sikre, at de rigtige beslutninger bliver truffet på det rette tidspunkt.

Læs hele Jorma Ollilas rapport til Nordisk Ministerråd –"Nordic Energy Co-operation: Strong today – stronger tomorrow" – der blev præsenteret på Nordisk Ministerråds konference Nordic Energy Commissions – compared i november 2017. 

Annonce
Annonce