Nordmænd vil spare 20 procent på byggerier inden 2020 ved at digitalisere

Den norske byggebranche har et stort potentiale for at reducere omkostningerne og hæve produktiviteten ved indføre digital bestilling af materialer og optimere byggepladslogistikken.

Byggeplads

Milliardrabat: Norges byggeomkostninger skal ned 20 procent inden 2020. Foto: Statsbygg.

– Bedre logistik på byggepladsen og bestillinger kan alene give besparelser på 20 procent af byggeomkostningerne inden  2020, siger projektleder Helge Kokslien, den norske brancheorganisation, Virke Byggevarehandel.

Han refererer til Bygg21s målsætning om at spare 20 procent af omkostningerne i byggebranchen, samtidig med at kvalitet, produktivitet og bæredygtigheden i byggeriet skal øges.

Bygg21 er et samarbejde mellem byggebranchen og myndighederne i Norge, der har som mål at udvikle en evidensbaseret, bæredygtig og effektiv byggebranche.

Branchen har nemlig et stort potentiale for at reducere omkostningerne og hæve produktiviteten.

Kokslien arbejder til daglig som fagchef for byggevarer i EG Norge. Han er også projektleder for en arbejdsgruppe i Hovedorganisationen Virke, som arbejder med standarder og digitalisering i byggevarebranchen.

Øget produktivitet

– Sammen med blandt andet BEAst og entreprenører i Sverige har vi udviklet en nordisk standard, NeB Supply Material, for digital handel mellem byggeplads og vareleverandører. En undersøgelse fra Bygg21 viser, at dagens varebestillinger i hovedsageligt foregår via telefon eller mail, og at det går med vældig meget tid på byggepladsen med at ventet på materialer, flytte materialer og lede efter materialer, når de skal monteres.

En undersøgelse fra Sverige viser, at fx gipsplader flyttes mellem fem og syv gange på en byggeplads, før den anvendes, og at en håndværker bruger mindre end halvdelen af sin tid på effektivt værdiskabende arbejde, forklarer Kokslien.

BEAst anslår i sin rapport "Effektivare varuförsörjning", at de seks største entreprenører i Sverige kan spare omkring 4,2 milliarder svenske kroner pr. år ved at indføre digitalt indkøb og en mere effektiv byggepladslogistik. Rapporten afdækker, at 20 procent af varerne til en byggeplads bliver leveret for sent.

Erfaringer fra den skandinaviske byggekoncern PEAB i Sverige viser en 20 procent kortere byggetid og 50 procent mindre håndteringsomkostninger ved indførelse af god planlægning, e-handel og effektiv byggepladslogistik.

Bedre økonomi og bærekraft
I følge en beregning fra Bygg21 kan de ti største entreprenører i Norge spare til sammen 3,5 milliarder kroner hvert år ved at planlægge bedre og digitalisere.

– Erfaringer fra byggevarehandelen viser, at de bruger 90 procent mindre tid på håndtering, når de bestiller digitalt fra deres leverandører. Digitale bestillinger betyder fx, at man kun behøver at forholde sig til afvigelser på fakturaen, resten kan godkendes automatisk. De har også hele tiden kontrol over, hvad der er bestilt, og hvornår materialerne bliver leveret.

Den fællesnordiske standard, NeB Supply Material, åbner for tilsvarende digital samhandel mellem entreprenørerne og deres leverandører, lige som standarden indeholder information om anvendelse og mærkning af materialer på byggepladsen, byggepladslogistik.

– Målet er, at entreprenørerne skal kunne planlægge varebestillingene bedre og sende digitale bestillinger med information om, hvor og hvornår materialerne skal bruges på byggepladsen. Leverandørene kan så levere varerne "just in time" på byggepladsen – pakket og mærket i forhold til anvendelse. Det vil gøre byggepladserne mere effektive. Digitalisering giver også helt nye muligheder for at efterkomme krav til miljø, sporbarhed og bæredygtighed, og vil sikre en bedre cirkulær økonomi, siger Kokslien.

Han tilføjer, at implementering af digital samhandel mellem aktørerne i byggebranchen vil stiller krav til ændringer i såvel arbejdsgange som IT-systemer, men at ændringerne er en forutsætning for at nå målsætningen om reducerede byggeomkostninger og en mere bæredygtig og seriøs byggebranche. 

Virke Byggevarehandel har fået udarbejdet rapporten "Digital samhandling med entreprenører, byggmestre, boligprodusenter og byggevareindustrien" som forsøger at belyse en række af branchens problemstillinger, og samtidig pege på vejen frem mod opfyldelse af de digitale målsætninger.

Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» (Meld. St. 28 (2011-2012)) fastslår, at bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen, der på norsk kaldes BAE-næringen, er landets største branchen målt på antal virksomheder.

De statslige bygherrer, som er de største bygherrer i Norge, stillede krav om brug af åbne BIM (Bygnings Informasjons Modeller) fra juli 2016.

Det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet har med Bygg21 defineret en målsætning om at nedbringe byggeomkostningerne med 20 procent inden 2020. Digitalisering er udpeget som et vigtig område for at opnå det målet.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har taget initiativ til et digitalt roadmap for at koordinere målsætning og virkemidler for en digitaliseret byggebranche. Visionen for det digitale roadmap er en gennemdigitaliseret by, konkurrencedygtig og bæredygtig BAE-branche i 2025.

Annonce
Annonce