Midsona retter blikket mod det europæiske helsemarked: Implementerer nyt cloud-baseret forretningssystem på tværs af koncernen

Den hurtigtvoksende Midsona-koncern er en af de førende spillere på markedet for helse og pleje i Norden. Nu har virksomheden sat sig for at erobre flere europæiske markeder. For at få succes gennemfører virksomheden et forandringsprojekt med det formål at skabe en fælles ERP-platform for hele koncernen.

Midsona

Midsona er en af de førende spillere på markedet for helse og pleje på det nordiske marked. Virksomheden har været på en stærk vækstrejse i løbet af de seneste år med et større antal strategiske opkøb. Velkendte varemærker som Friggs og Naturdiet har fået selskab i produktporteføljen af økologiske opkøb som Kung Markatta og danske Urtekram. Men vækstrejsen er langt fra ovre. Nu har Midsona blikket rettet mod at erobre markedsandele i resten af Europa. TransformationTools har interviewet Lennart Svensson (CFO) og Christoffer Filippini (CIO) fra Midsona, og de fortæller om forandringsprojektet, som netop er kommet fra start.

Manuelle rutiner hæmmede væksten
For at muliggøre en fortsat vækstrejse med fremtidige opkøb har Midsona indledt et forandringsprojekt med det formål at skabe et forretningssystem, som er fælles for hele koncernen med ensartede processer for samtlige lande og varemærker. Det har været centralt for Midsona at standardisere, hvordan nye firmaer integreres i koncernen. Ikke bare når det gælder ERP-systemet, men også i forhold til den øvrige drift.

- Vi har indtil nu savnet en best practice og strategi for, hvordan nyopkøbte firmaer skal integreres i koncernen. Desuden har det været ineffektivt, eftersom vi bare tilføjede manuelle rutiner. Det har været ressourcekrævende uden egentlig at tilføre os nogen merværdi. I stedet har vi haft store omkostninger forbundet med bare at få hverdagen til at fungere. Vendepunktet blev opkøbet af Urtekram, for da begyndte vi at arbejde på tværs af landegrænserne. Da indså vi, at det ikke ville være muligt at foretage yderligere opkøb uden betydelige omkostninger til følge. Når vi opkøber nye firmaer i fremtiden, skal der eksistere klare rammer for, hvordan de integreres i vores virksomhed, siger Lennart Svensson, Midsonas CFO.

- En stor ulempe i vores tidligere måde at arbejde på var helt klart de manuelle rutiner. Eftersom der manglede integration på tværs af landegrænserne, blev man tvunget til at ringe eller sende e-mails for at få fat i den korrekte information. Hvis en vare forsvandt, kunne man bare konstatere, at leverancen ikke var nået frem til kunden, men ikke hvorfor, tilføjer Christoffer Filippini, CIO i Midsona.

Behov for et fælles forretningssystem for hele koncernen
Midsona består af et antal mindre, opkøbte virksomheder, som er blevet slået sammen til én koncern. Derfor har man ikke hidtil haft et fælles forretningssystem, men i stedet arbejdet med separate platforme uden nogen form for integration. Det indebar bl.a., at man manglede fælles processer for finans, indkøb, logistik, fremstilling, kundeordrer, kvalitetskontrol og forecasting. Gennem anvendelsen af et fælles forretningssystem i hele koncernen forventer Midsona at opnå flere synergier.

- Hvis man kan arbejde med ensartede processer, giver det flere forskellige synergier i relation til indtjening, omkostninger samt logistik og Supply Chain. Vi gennemfører forandringsprojektet for at opnå bedre styring, øget effektivitet og en stærkere forhandlingsposition i forbindelse med opkøb. Nu skaber vi et entydigt sæt regler for, hvordan man skal agere inden for koncernen, siger Lennart Svensson.

Vægt på branchefokus og standardisering
Midsona indledte forandringsprojektet med en forundersøgelse, der sammenlignede flere forskellige ERP-systemer. Dette gjorde man for at finde ud af, om virksomhedens eksisterende system kunne videreudvikles, eller om man skulle vælge en helt ny platform, som både ville kunne understøtte den aktuelle forretning og håndtere fremtidige opkøb.

- Standardisering var et vigtigt tema for os. Vores mål er at gøre så mange processer som muligt ensartede på tværs af koncernen. Derfor har vi valgt en færdig løsning med prædefinerede processer, der er en rigtig god brancheløsning for levnedsmiddelindustrien. Vi har en nultolerance-strategi, når det gælder tilpasninger af systemet, for det er simpelthen for dyrt. Hvis der dukker afvigelser op, ændrer vi hellere virksomhedens arbejdsgange, siger Christoffer Filippini.

Medarbejderinvolvering og -forankring – nøglen til fremskridt
For at komme i mål med implementeringen og for at kunne skabe et forretningssystem, der virkelig anvendes i hele koncernen, gælder det om at involvere både medarbejdere og ledelsen i organisationen. Og det skal ske på alle niveauer, understreger Christoffer Filippini.

- Det er vigtigt, at medarbejderne får mulighed for at komme med input, som projektet skrider frem. Samtidig skal ledelsen bakke synligt op om projektet. Vi vil involvere medarbejderne og virkelig have hele organisationen med på vognen. Eftersom vi konstant integrerer nye firmaer i koncernen, er det også vigtigt, at vi tager hensyn til, at man har forskellige baggrunde og virksomhedskulturer. Ved at hjælpe hinanden minimerer vi risici, og derfor er det vigtigt for os at se på helheden ud fra et helikopterperspektiv, siger CIO'en.

Midsona forventer, at det nye forretningssystem går live i løbet af 2018.