Microsoft: Sådan påvirker digitaliseringen energibranchen

Digitaliseringen får stor indflydelse på vores liv, og vi bør udnytte de nye muligheder for at sikre vores samfund en god fremtid. Dette gælder ikke mindst energisektoren, der står over for en række større forandringer og øget konkurrence på markedet.

Hvordan vil digitaliseringen påvirke energibranchen?

Hvordan vil digitaliseringen påvirke energibranchen? Foto: Colourbox.

En af hovedtalerne på årets EG Utility-brugergruppemøde var Magnus Forsberg fra Microsoft, der arbejder som forretningsudvikler inden for den offentlige sektor. Han fortalte blandt andet om, hvordan digitaliseringen vil forandre energiselskaberne. Her kan du læse et uddrag af hans indlæg på brugergruppemødet.

"Flere digitaliseringstendenser kommer til at påvirke energibranchen i fremtiden. Det drejer sig dels om urbanisering, altså den store tilflytning til byerne, og dels om globalisering, der har store konsekvenser for vores måde at udvikle nye produkter på, og hvordan vores partnere i branchen arbejder på det globale marked. En af konsekvenserne er, at flere og flere forsøger at bygge globale netværk uden for de konventionelle rammer," fortalte Magnus Forsberg i sit indlæg.

Digitalisering kræver fokus

Ifølge Magnus Forsberg kommer digitaliseringen ikke af sig selv, og fordi udviklingen også medfører forandringer, kan den være årsag til uro og bekymring. Det kan føre til, at mange vælger blot at udvikle en bedre brugerflade uden for alvor at forandre noget.

"Mange aktiviteter kører videre, som de plejer, med samme organisation, ressourcer, processer og ansvar. Man oversætter blot det eksisterende fra en analog verden til en digital. Men i stedet bør man tænke på, hvilken forskel digitaliseringen i virkeligheden kan gøre," fortalte Magnus Forsberg.

Digitaliseringen transformerer energibranchen

Magnus Forsberg forudser, at både infrastrukturen i energibranchen og forbrugernes holdning vil ændre sig fundamentalt.

"Infrastrukturen i energisektoren bliver transformeret i de kommende år, og den vil gå fra den traditionelle træstruktur mod en netværksstruktur. Vi kommer til at se, at forbrugerne i stigende grad bliver medproducenter i fremtiden. Forbrugerne får også større interesse og indblik i deres eget energiforbrug eller -produktion. Vi ser også et stort fokus på vedvarende energi," fortalte Magnus Forsberg i sit indlæg.

Og digitaliseringen indebærer ikke blot samfundsmæssige ændringer – den stiller også nye krav til energiselskabernes it-systemer.

"Vi ser lige nu, at tendensen går mod cloudtjenester og standardisering frem for egenudviklede løsninger. Det er en forudsætning for at kunne udnytte mulighederne i fx machine learning. Vi ser også, at datamængden stiger, så det handler om at have de rigtige værktøjer til at opdage, når mønstrene brydes," fortalte Magnus Forsberg.

En digital platform er altså en forudsætning for at klare sig på det konkurrenceprægede energimarked.

"En moderne digital platform er kendetegnet ved flere aspekter. Det er vigtigt, at din platform understøtter Internet of Things og kunstig intelligens. Derudover bør der være nem integration til forskellige tjenester, og løsningen skal kunne tilgås mobilt. Desuden skal du kunne visualisere dine informationer i forskellige brugerflader, nemt kunne klassificere dine informationer og have en cloud- og informationsarkitektur, der understøtter hybrid- og mikrotjenester," fortalte Magnus Forsberg.

Sikkerhed i skyen

For at styrke sikkerheden i skyen har Microsoft iværksat en række tiltag. Man arbejder blandt andet med certificering, personalekontrol og fysisk beskyttelse af bygninger. Desuden er der udviklet ekstern overvågning af drifts- og ledelsesprocesser, der ikke kræver administrativ adgang. Microsoft har også mulighed for at etablere dedikerede netværkstunneller til deres datacentre. Samtidig arbejdes der på krypteret information, tofaktorgodkendelse og databeskyttelse.

"Ud over disse tiltag arbejder vi også på en metode til at identificere hackerangreb. Vi informerer og rapporterer om uregelmæssige hændelser, der bryder mønstre, og benytter os af logfiler, revisionsrapporter og underleverandørlister," fortalte Magnus Forsberg.

GDPR og digitalisering ændrer spillepladen

Magnus Forsbergs indlæg berørte til slut også den nye databeskyttelsesforordning, som træder i kraft i maj 2018, og som har sat datasikkerhed øverst på agendaen i mange virksomheder. Magnus Forsberg fortalte, hvordan også GDPR vil påvirke energiselskabernes hverdag.

"GDPR skal sikre forbrugerne en høj grad af privatliv. Dette indebærer en række forpligtelser i forbindelse med rapportering, hvor man som virksomhed eller organisation har oplysningspligt inden for en defineret tidsramme, hvis man har været ude for brud på datasikkerheden," fortalte Magnus Forsberg.

Det betyder GDPR:

• Forbedret beskyttelse af personlige oplysninger

• Større forpligtelse til at beskytte data

• Obligatorisk rapportering afeventuelle brud på datasikkerheden

• Store sanktioner, hvis reglerne ikke følges 

Annonce
Annonce