Kravene til innovation og automation udfordrer SMV'er

Mindre produktionsvirksomheder er ofte specialiserede i et enkelt område, hvor de er blandt verdens bedste – men den specialisering kommer i vejen, når virksomheden skal transformeres og udvikles.

Kravene til innovation og automation udfordrer SMV'er

Digital transformation og udvikling er efterhånden etableret som et grundkrav i erhvervslivet. Og det stiller større produktionsvirksomheder i en gunstig situation overfor de mindre, mere specialiserede virksomheder, forklarer Frank Faurholt, formand for Dansk Automationsselskab (DAu).

"I en stor organisation har man diversitet i medarbejderskaren – typisk har du alt fra folk med en kort eller ingen uddannelse og op til de lange videregående uddannelser. Og dermed får du også nogle medarbejdere, der kan se mere holistisk på virksomheden og de nye forretningsmuligheder og teknologier. De har en erfaring og viden der gør, at de kan se mulighederne i udviklingen. Det sker ikke på samme måde i små og mellemstore virksomheder, hvor der ofte er færre medarbejdere med lange uddannelser," fortæller han.

Ofte er det den klassiske virksomhed, hvor ejeren selv for år tilbage har fået en god ide, som han efterfølgende har bygget virksomheden op om, der ender i problemer. For det kan være svært at ændre på en virksomhed, der er bygget op med specialister, når en ny teknologi pludselig disrupter og ændrer vilkårene for branchen.

"En mesterledet virksomhed, der når en hvis størrelse, står ofte overfor store udfordringer, når markedet skifter. Det handler ofte om et nødvendigt skift både i kultur og ledelsesstil. Derudover er det selvfølgelig også en udfordring, at gå ned i banken og overbevise dem om, at man skal låne et par millioner til en robot. Det er væsentligt nemmere, når man har mere power bag sig."

De unge, højtuddannede skal med ombord
For at skabe den nødvendige udvikling kræver det derfor, at man formår at få en anden form for medarbejder end den klassiske produktionsansatte med ombord. Det har i mange år været en udfordring, fordi unge, højtuddannede har fravalgt de naturvidenskabelige fag og uddannelser som eksempel – men det er en udvikling der er vendt nu.

"Vi ser nu, at både det offentlige, virksomheder og interesseorganisationer er lykkes med at vise de unge, at et job i produktionsindustrien ikke bare er blå kedeldragter og sorte fingre – det kan være spændende og interessante stillinger, hvor du kan udvikle virksomheden med ny teknologi og være med til at skabe noget," siger Frank Faurholt.

Der er dog en udfordring, som ofte kommer i vejen – geografien. Derfor ser vi også nu, at flere virksomheder og kommuner forsøger forskellige metoder, for at tiltrække de unge.

"Vi ser nu produktionsvirksomheder, der ligger yderområder, som flytter udviklingsafdelinger til andre dele af landet for at tiltrække den type arbejdskraft, de mangler. I den anden ende ser vi også kommuner, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner gå sammen om at skabe et miljø, som kan tiltrække flere højtuddannede. Og det er nødvendigt. For kigger man på statistikken, så peger pilen opad for de virksomheder, der udvikler sig, imens det ser anderledes sort ud, for dem der står stille og kun bliver bedre til det de kan," forklarer Frank Faurholt.

En større partner kan blive en nødvendig løsning
En af de mere radikale måder at møde udfordringen med digital udvikling kan være, at få en større partner med ombord – enten i form af en kapitalfond eller et opkøb fra en større virksomhed. For lykkes det ikke at udvikle virksomheden, er det trods alt et bedre alternativ end at lukke.

"Det kan være svært for den ejerledede virksomhed, hvor ejeren har set en mulighed for en god forretning og har haft stor succes med det – men så er nået til et nyt niveau med dramatisk vækst, højere kundekrav eller store ændringer i markedet. Pludselig er det en anden virksomhed, der har brug for en professionel ledelse og bestyrelse. Og med store krav til den digitale udvikling af din forretning kan det nogle gange være en god ide at blive købt af eksempelvis en kapitalfond eller en større virksomhed, der kan putte noget mere power og udviklingskraft bag."