Internet of Things - Sæt strøm til dine ting

”Internet of Things” æraen er kun lige begyndt. Snart kan du være online med alt, fra større virksomheders fysiske aktiver til dine private skjorter.

Internet of Things - Sæt strøm til dine ting

I dag anslås det, at mere end 10 milliarder enheder er koblet til nettet via trådløse forbindelser. Frem til 2020 vil det tal dog med stor sikkerhed stige til mere end 30 milliarder. Det drejer sig bl.a. om sensorer i alt, fra biler til maskiner, værktøj og mindre enheder, hvor det, i takt med at prisen på teknologien falder, bliver ikke bare muligt, men også givtigt, at opkoble fysiske ting kommunikationsmæssigt. Det åbner op for helt nye forretningsmuligheder og procedurer, som betyder at egentlige ting kan være ”online.”

”Internet of Things” set med logistiske briller
For en moderne logistikvirksomhed er det en nødvendighed at inkorporere IoT tankegangen i et logistisk flow. Her gælder det om at kunne yde den bedste service og tilbyde lave omkostninger til kunderne, kombineret med en up-to-date tracking information, som sikrer gennemsigtighed og sikkerhed gennem hele flowet.

”Evnen til at tilbyde kunderne effektiv og troværdig tracking af deres forsendelser er en absolut nødvendighed for en moderne logistikvirksomhed”, udtaler Jakob Manori, Head of Operations ved PostNord. ”Vi arbejder utrætteligt på at kunne tilbyde vores kunder et smidigt og moderne forsendelsesnetværk. Det betyder eksempelvis, at det ikke længere er nok at levere varen til tiden, men tracking på forsendelserne skal også være så tæt på real time som muligt.”

”Engang var det nok at kunne hente og levere en vare. I dag er der en lang række serviceydelser og kommunikationsmæssige nødvendigheder forbundet med at drive state-of-the-art logistikvirksomhed," siger Jakob.

PostNord arbejder meget aktivt med at forbedre og fremme hele kommunikationsrammen omkring den egentlige transport. Eksempelvis adviseres mange E-handelsvarer med SMS til private, når pakken er klar til afhentning i pakkeboksen, den lokale Brugs eller på posthuset. Derfor er det vigtigt at kunne opsamle og kommunikere data videre med stor hastighed på en sikker og effektiv måde.

”Vi benytter i dag en lang række teknologier, som bl.a. indbefatter stregkodelæsning, RFID og forskellige andre dataopsamlingsteknologier. Vi er meget stålsatte på at være Nordens førende logistikvirksomhed, hvilket betyder, at vi er meget opmærksomme på at udnytte de nye muligheder, som udspringer af Internet of Things.”

Jakob fortæller videre: ”Netop i forhold til Asset Management kan der for logistikselskaber være betydelige besparelser og automatiseringsgevinster ved at opkoble og enable assets. Det betyder, at der populært sagt kobles teknologi til ting, man ellers ikke kan kommunikere med, eksempelvis en kasse, et rullebur eller en palle.”

”Hvis du som virksomhed har værdifulde, bevægelige assets i produktionen, kan der være stor værdi i at have kontrol med dine assets – også når de er ude af huset.”

PACK AND SEA - Tracking af 225.000 returnerbare transportenheder
Jakob fortæller om virksomheden Pack And Sea, som allerede har implementeret RFID tags i fiskekasser, og på den måde kan styre deres assets.

For den danske fiskeindustri var det tidligere en stor udfordring at kende flow og placering af 225.000 fiskekasser. Det var både problematisk at styre flowet rundt på de forskellige havne, og samtidig kunne det også konstateres, at større mængder kasser forsvandt undervejs i transporten, og ikke blev returneret.

Ved at indføre en Asset Management løsning har Pack and Sea formået at løse udfordringen og samtidig opnået markante besparelser i form af:

  • Reduktion i antallet af mistede fiskekasser – indkøb af nye enheder er reduceret med mere end 50%.
  • Komplet gennemsigtighed og sporing på alle fangede fisk igennem hele friskvarefødekæden, som samtidigt opfylder de juridiske krav om automatisk fødevaresporing.
  • Dokumentation af transaktionerne og udvekslingen af fiskekasser danner baggrund for faktureringen.
  • Stigning i egentlig enhedsudnyttelse med over 200%.
  • Reducerede transportomkostninger, som skyldes bedre planlægning i forbindelse med levering af specifikke enheder til destinationer med opfyldningsbehov.
  • Automatisering af dataopsamlingen og brugen af systemet har reduceret administrativ tid og håndtering med 70%.

Løsningen bygger på et setup, hvor hver fiskekasse er udstyret med to specielt designede UHF RFID tags, som kan identificere hver unikke fiskekasse. Disse tags kan læses af centralt opsatte læseenheder og håndterminaler, hvilket betyder, at der opsamles data, og at kasserne kan spores igennem hele logistikkæden.

Det gælder specielt på knudepunkter, hvor overdragelse finder sted. Fra lager til fiskekutter, videre til havn, efterfulgt af overdragelse til auktionshus. Sidenhen overdrages kasserne igen til den produktionsvirksomhed, som på auktionen har opkøbt fiskene i de ”lånte” kasser. Efter brug sendes kasserne videre igennem en vaskehal for så slutteligt at ende tilbage på lageret, hvor processen kan starte forfra.

Alle transaktioner i flowet opsamles og registreres. Herefter sendes data til en central server, som danner grundlag for generering af rapporter samt underlag for fakturering.

Mere overordnet kan data og rapporter desuden anvendes til:

  • Reduktion af logistikomkostninger for hele industrien.
  • Reduktion i behovet for investering i nye enheder.
  • Faktureringsopfølgning.
  • Fødevaresporbarhed.

“Systemet har været relativt let at implementere og er blevet taget godt imod af den danske fiskeindustri. Fordelene inkluderer kvalitet og fødevaresikkerhed," fortæller CEO i Pack and Sea, Bent Kirk.

Systemet giver Pack and Sea fuld gennemsigtighed i flowet af returnerbare transportenheder. Det betyder, at løsningen ikke bare giver oversigt over antallet af fiskekasser i hvert område i logistikkæden, men den dokumenterer samtidigt hver enkelt enheds aktuelle status og ejerskab.

Ydermere linkes fisk inde i kassen til den enkelte sporbare fiskekasse, således at der opnås fuld sporing igennem hele fødevarekæden. Systemet gemmer desuden information om fangst og lokation, fiskearter og øvrige data, som samlet uploades til Pack and Sea’s database.

Fuld gennemsigtighed og sporbarhed, store omkostningsbesparelser og et stort indtjeningspotentiale har gjort fiskekasselogistik til en attraktiv forretning, hvor Pack and Sea nu overvejer at udvide deres serviceydelser og løsninger til nye kunder.

Sporing og kommunikation med objekter er kraftigt stigende inden for alle sektorer
Adgangen til at kunne kommunikere med, måle på og spore fysiske objekter, der tidligere blev anset for at være passive, udvikler sig eksponentielt. Allerede i dag kan private købe helt almindelige pærer til husholdningen, som kan styres via apps til telefonen eller computeren. Der findes også tøjmærker, der allerede er begyndt at sy chips ind i tøjet, hvilket muliggør kommunikation og dataopsamling. Disse teknologiske fremskridt åbner for en række nye forretningsområder og samfundsmæssige besparelsespotentialer.

FAKTA om IoT
Tingenes Internet, også kendt som “Internet of Things” på engelsk, er betegnelsen for unikke, identificerbare objekter i en Internet lignende struktur. Termen blev første gang anvendt af Kevin Ashton i 1999.

Fakta om Lyngsoe Systems
Lyngsoe systems er softwareudviklere og systemintegratorer af logistik inden for en bred vifte af dynamiske miljøer. Lyngsoe Systems har leveret og kontrollerer i dag verdens største RFID netværk med mere end 20.000 registreringspunkter over hele verden. Virksomheden har specialiseret sig i at integrere og levere hardware og software tilpasset til eksisterende produktionsmiljøer, udstyr og MES/ERP systemer, hvilket har resulteret i nemme, omkostningseffektive og skalérbare løsninger.

 Denne artikel er skrevet af Christian Meinhardt, Area Sales Manager, Lyngsoe Systems og blev bragt første gang i Effektivitet.dk, i 2015.