IBM Danmark: Millioner at hente for virksomhederne i egne data

Danske virksomheder kan opnå op til 5-6 procent bedre indtjening ved at udnytte deres egne data bedre, påpeger IBM Danmark, der står bag projektet #DataForBusiness

B4D 123

En øget digitalisering og bedre udnyttelse af data er nødvendig, fordi det udgør en væsentlig drivkraft for produktivitet og vækst og dermed velstanden i de kommende år.

DataForBusiness lyder måske som branding af et langhåret forskningsprojekt. Men det handler først og fremmest om kroner på bundlinien og øget velfærd i Danmark.

- Virksomheder, der udnytter data fra fx sensorer, offentlige datasæt og sociale medier, kan opnå 5-6 procent bedre indtjening end andre virksomheder, forklarer IBM Danmarks marketing- og kommunikationschef, Thomas Birck Christensen. 

Han bakkes op af  regeringens analyse, "Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2017",  hvor finansministeriet påpeger, at digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og samtidig skaber grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye produkter.

Rapporten slår også fast, at den øgede digitalisering er nødvendig, fordi den udgør en væsentlig drivkraft for produktivitet og vækst og dermed velstanden i de kommende år.

Netop mulighederne for at være med til at skabe vækst og bedre økonomi for dansk erhvervsliv er da også een af årsagerne til, at IBM Danmark sammen med Dansk Industri og en række forskningsinstitutioner og virksomheder i arbejdet med projekt DataForBusiness.

- Vi ved også fra undersøgelser, at virksomhederne, der anvender deres data bedre, kan reducere tidsforbruget ved produktudvikling med 20-50 procent, samt slippe for en række fejl, inden produktionen sættes i gang. Det kan de gøre ved at bruge simuleringer og tests baseret på data. Så der er mange gode grunde til at hjælpe virksomhederne med at finde de data frem, som skaber værdi, mener Thomas Birck Christensen. 

Fælles indsats
Det er en bred gruppe af virksomheder og forskningsinstitutioner, der sammen med IBM Danmark har udviklet det digitale og analoge værktøj, DataForBusiness.

Værktøjet bygger på erfaringerne fra to igangværende forskningsprojekter om Big Data med et samlet  budget på 14,5 millioner, finansieret af Industriens Fond.

- Men de penge kan være givet mere end godt ud, hvis danske virksomheder begynder at udnytte data bedre. Det kan styrke deres indtjening her og nu, men også styrke deres konkurrenceevne på globalt plan, mener Thomas Birck Christensen  IBM Danmark.

Test dine data
Mere end 500 danske virksomheder ventes at benytte det gratis værktøj DataForBusiness i de kommende måneder.

Erfaringerne fra de første måder vil blive præsenteret på en konference i januar 2018.

Se, og prøv selv værktøjet DataForBusiness 

Fakta: Digitalisering af danske virksomheder

  • Danske virksomheder er blandt de mest digitale i Europa. Halvdelen af danske virksomheder med over ti ansatte har et højt digitaliseringsniveau, og det er især store virksomheder, som er meget digitale.
  • Danske virksomheder er førende på ældre digitale teknologier, der har automatiseret drift og digitaliseret administration.
  • Danske virksomheder udnytter derimod ikke nyere digitale vækstområder som fx dataanalyse (big data og kundedata), sensorer (internet of things) og e-handel til bl.a. eksport i så høj grad som i de førende europæiske lande.
  • De mest digitale virksomheder har en signifikant højere produktivitet end de mindst digitale virksomheder i Danmark.
  • IT-investeringerne er steget kraftigt siden midten af 1990’erne og udgør i dag ca. 20 pct. af de samlede erhvervsinvesteringer.
  • Digitale virksomheder har en relativt høj etableringsrate i Danmark og udgør 10 pct. af alle danske vækstvirksomheder, men kun 5 pct. i det generelle erhvervsliv.

Kilde: "Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2017".