Hvor står du i forhold til den digitale revolution?

Den digitale revolution accelererer og kommer til at påvirke os alle – uanset om man frygter konsekvenserne, eller om man er klar til at høste de udviklings- og forretningsmæssige fordele. Mulighederne for at binde kunderne tættere til sig gennem konstant udvikling af personaliserede tilbud og services har aldrig været større.

Hvor står du i forhold til den digitale revolution?

Hvor står du i forhold til de muligheder, den digitale revolution giver? Foto: Colourbox

"Enhver leder i enhver branche og i enhver virksomhed bør forholde sig de teknologier og kræfter, som hver for sig har kraften til at eliminere nuværende succesvirksomheder og til at transformere middelmådige virksomheder til morgendagens stjerner", siger Thomas Munksgaard, senior management consultant i EG.

 

It skal være med, hvor beslutningerne tages

Thomas Munksgaard har gennem hele sin karriere hjulpet virksomheder med at udvikle deres forretninger med valg, optimering og udnyttelse af de teknologiske muligheder. Og lige nu ser han større muligheder end nogensinde før. "Det, vi ser nu, er punktet, hvor teknologien ikke længere kun er et middel til optimering og effektivisering. I stedet er teknologien nu moden til at være den centrale driver for udvikling og en digital transformation af hele organisationen. For at kunne udnytte mulighederne bedst muligt er det derfor heller ikke længere nok, at ledelsen tænker strategi, og at it-afdelingen tænker i teknik. Det er afgørende, at topledelsen har en overordnet teknologisk forståelse – eller at den henter kompetencerne ind udefra. Omvendt stiller den digitale revolution også krav om, at it-afdelingen tænker forretningsmæssigt med udgangspunkt i virksomhedens overordnede mål og kundernes konstant skiftende behov og krav."

Har man denne grundlæggende forståelse og organisation på plads, er man allerede godt på vej mod øget omsætning, bedre bundlinje og øget kundetilfredshed.

Download whitepaperet om digital transformation "5 fokusområder for din digitale strategi"

Mærsk bruger Blockchain

De typiske eksempler på virksomheder, som har forstået at udnytte den digitale revolution, er Netflix, Airbnb og Uber. Men hvad færre ved, er, at fx Mærsk bruger Blockchain som udgangspunkt for et system, der på simpel, transparent og ikke mindst ubrydelig vis kan erstatte det omfattende papirspor, som en containers færden og indhold kræver. Det kan lyde som en mindre ting, men når en simpel containertransport fra Østafrika til Europa skal igennem 30 organisationer og kræver mere end 200 interaktioner, og man ganger det tal med Mærsks samlede antal containere, så bliver mulighederne og perspektiverne enorme.

 

De 10 største drivere for den digitale transformation

Social media - giver nye muligheder for at bygge forventninger: Facebook, Twitter, Wikipedia, LinkedIn, Pinterest.

Mobility – giver nye muligheder for deltagelse, interaktion, forbrug og arbejde: Lead capturing, order registration, service fulfillment, work from anywhere.

Analytics – giver nye muligheder for at træffe bedre beslutninger: Performance management, KPI-måling, ABC costing.

Cloud – giver nye muligheder for virtualisering og brug af it-infrastruktur og applikationer som en service: Microsoft Dynamics 365, Ariba, Azure, Google App Engine, Salesforce.com.

Internet of Things – giver mulighed for at forbinde og transmittere data fra ethvert objekt: Smart Home, vedligehold, track and trace.

Machine Learning – giver mulighed for at analysere og systematisere enorme mængder af data: Optimering af forebyggelse mod kræft, anbefalede relaterede produkter (Amazon), bekæmpelse af bedrageri.

VR/AR – giver mulighed for at realisere fantasiverdener og/eller kombinere dem med real-world: Pokemon Go, Acrossair, Star chart.

Robotics – giver mulighed for at lade robotter overtage fysisk arbejde: Selvkørende biler, drone-taxier, kundeservicerobotter.

3D Printing – giver mulighed for at printe huse, reservedele, mad: R&D prototyping, print af reservedele til søs.

Blockchain – giver mulighed for udvikling af sikker kryptering: Bitcoin, erstatning for paper traces for juridiske dokumenter.

Vil du have inspiration til din virksomheds næste digitale skridt? Så hent whitepaperet "Indfri dit digitale potentiale". Her får du en hurtig indføring i de fem vigtigste temaer og de gevinster, som følger med. 

ISS gør kun rent, hvor der er beskidt

En anden virksomhed, som også er i fuld gang med en digital transformation, er ISS. "ISS har valgt at fokusere på Internet of Things som deres digitale driver. Som konsekvens heraf har man i 25.000 ISS-servicerede bygninger og kontorer over hele verden blandt andet installeret sensorer på skriveborde og i kontorlokaler. Via disse kan ISS hele tiden fortælle, hvilke områder der trænger til rengøring, og dermed tilbyde kunderne langt mere fleksible rengøringsløsninger end før, hvor man gjorde rent overalt en gang om dagen, uanset om der var beskidt eller ej", fortæller en begejstret Thomas Munksgaard.  

Et andet eksempel er i ISS-kantiner, hvor sensorer og data trukket fra medarbejdernes adgangskort kan fortælle, hvor mange portioner frokost og generel forplejning der er nødvendig den pågældende dag. ISS bruger med andre ord Internet of Things og Analytics til at udvikle sig fra at levere standardløsninger til at levere tilpassede løsninger.

 

Fra ny vision til øget kundeloyalitet

"Alle selskaber bør finde du af, hvordan de bedst udnytter mulighederne for en digital transformation. Er det Analytics, Blockchain eller Robotics, som giver mest mulig værdi i forhold til investeringen. Når man har afklaret dette, skal ledelsen opstille en række få, men klare, mål og dermed sikre en fokuseret indsats.

Riv datasiloerne ned!

Dernæst skal de rette kompetencer tilvejebringes, og siloerne mellem it og forretningsudvikling rives ned", uddyber Thomas Munksgaard og forsætter: "Grundlæggende kan en digital transformation føre til, at man ændrer forretningsprocesser og sin value chain, eller at medarbejderne får mulighed for at arbejde på nye måder. Udadtil kan kunde- og købsoplevelsen blive bedre og loyaliteten dermed højere. For at nå dertil bør man helt konkret gå fra en nulfejlskultur til den langt mere agile "trial and error"-tilgang."

 

Eliminér eller skalér

Tidligere testede, udviklede og forfinede man grundigt, før man præsenterede sine kunder for nye services eller købsflow. Men det går for langsomt. Derfor arbejder flere og flere i især detailbranchen ud fra en "trial and error"-tilgang, hvor man i stedet for det "perfekte og endelige produkt" bringer MVP til markedet. MVP betyder Minimum Viable Product – det vil sige den version, som kun lige akkurat møder de minimumskrav, markedet stiller. Bliver MVP ikke modtaget positivt, er det muligt at eliminere løsningen uden store tab. Bliver MVP positivt modtaget, kan man hurtigt skalere. Er organisationen og det tekniske grundlag gearet til denne agile tilgang, er det muligt at bringe nye løsninger og services langt hurtigere til markedet – og dermed være i stand til at følge med kundernes krav til services og løsninger.

"Uanset hvor sund ens virksomhed er, og uanset hvilken branche og hvilket marked man befinder sig i, skal man have modet til at træffe de beslutninger vedrørende forretningsmodeller, teknologiske drivere, organisation og kultur, som den digitale revolution kræver. Det kan virke overvældende – men de forretningsmæssige muligheder, de nye teknologier giver, er til gengæld i stand til at tage virksomheden til helt nye højder", afslutter Thomas Munksgaard, senior management consultant i EG.

Hent det gratis whitepaper: Indfri dit digitale potentiale

 

Annonce
Annonce