Hvem har egentlig ansvaret for digital transformation?

Det hersker ikke meget tvivl om, at digital transformation bliver en vigtig faktor for erhvervslivet. Men selvom mange har erkendt behovet, er der stadig stor forvirring om, hvem der har hovedansvaret for området.

Hvem har egentlig ansvaret for den digitale transformation?

Der er mange forskellige meninger om, hvem der skal have hovedansvaret, når virksomheden vil gennemføre gennemgribende, digitale transformationer for at komme på omgangshøjde med – eller foran – konkurrenterne.

I et IFS-studie fra 2016 af cirka 500 personer fra mere end 20 forskellige lande, blev topledere spurgt om deres virksomhed var klar til digital transformation, og hvem de mente havde ansvaret for udviklingen. Til trods for at 86% svarede, at de mente digital transformation vil være en vigtig faktor i de næste 5 år, var kun 60% klar med en egentlig strategi.

Gabet kan dog hænge sammen med usikkerheden i ansvarsfordelingen. For her bliver det hurtigt mudret. Blandt de administrerende direktører mener 56%, at de sidder for bordenden, når det kommer til digital transformation. IT-cheferne er dog uenige – for de mener nemlig selv, at de har hovedansvaret (63%), imens de kun giver deres administrerende direktører ansvaret i 38% af tilfældene.

Den største forskel finder vi mellem it-cheferne og økonomidirektørerne. Blandt CFO's mener 69% nemlig, at de har hovedansvaret, imens de kun i 38% af tilfældene siger, at it-chefen sidder bag rettet. IT-cheferne? De mener kun, at økonomidirektøren sidder i førersædet i 25% af virksomhederne.

Strategien bliver uklar, når kompetencerne mangler
Den manglende klarhed over ansvarsfordelingen viser tydeligt, at det som minimum er usikkert, hvem der står for hvad. Og derfor er der brug for, at virksomhederne lægger en mere detaljeret strategi – og det kan blive en udfordring, hvis ledelsen ikke har den nødvendige kompetence, forklarer Bjørn Andersen, professor ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

"Med fare for at være forudindtaget, så er det helt logisk, at den gennemsnitlige alder for ledere, specielt topledere, ofte er langt højere end gennemsnittet i virksomheden. Der er ingen naturlov, der siger at folk over 50 eller 70 ikke kan have de højeste digitale kompetencer, men i snit er den digitale kompetence nok lavere her. Og så er det helt naturligt, at de ikke bliver de samme digitale drivers, som hvis de var født ind i en tungt digitaliseret hverdag."

Det brede ansvar, som hviler på ledelsen, kan også være med til at flytte fokus.

"Ledelsen har helt naturligt opmærksomhed på en lang række områder i virksomheden. Og for ledere uden reel digital kompetence bliver digitalisering hurtig noget, man har for lidt interesse eller indsigt i, til at drive en stor, strategisk ændring," forklarer Bjørn Andersen.

Derfor er der brug for, at ledelsen tager ansvaret alvorligt og få den digitale transformation på den strategiske dagsorden for at udvikle forretningen – og får belyst hvilke kompetencer, der mangler i ledelsesgruppen, for at kunne opbygge dem fremadrettet.

"Virksomhederne skal prioritere de strategiske diskussioner om digitalisering. De skal afklare behov og muligheder, og beslutte sig for en strategi med klare handlingsplaner og ansvarsfordelinger," siger Bjørn Andersen.

Teknologiens potentiale stiller nye krav
Konsekvenserne ved ikke at følge med den digitale udvikling kan vise sig at være fatale, forklarer Ellen Strålberg, fagdirektør for det norske direktorat for forvaltning og Informationsteknologi.

"Ny teknologi har ændret spillereglerne. Se bare hvordan 'digitalt fødte' virksomheder arbejder, og hvor brug af moderne teknologi og data er helt centralt. Hurtighed, smidighed og risikovillighed er langt vigtigere end langtidsplaner og tunge interne processer. Brugerne og brugeroplevelserne er alfa omega. Det er de nye spilleregler, og kan de traditionelle virksomheder ikke hænge på, så er de ude af konkurrencen. De må ændre alt i måden de arbejder, så det matcher de tjenester eller løsninger forbrugeren vil have. Og der er ingen tvivl om, at det skal ledes fra toppen. Det vigtigste er tankesættet, kulturen og holdningen til den digitale transformation. Og det starter med topledelsen."