Hurtigere fra R&D til volumenproduktion

Coloplast er blevet skudt i skoene, at de har outsourcet al produktion til lavtlønsområder – men faktisk er der stadig en del produktudvikling hos Coloplast i Danmark.

Hurtigere fra R&D til volumenproduktion

Coloplast’s fabrikker i Mørdrup (syd for Helsingør) og Thisted blev i 2011 omlagt fra volumenproduktion til udviklingsfabrikker. Før 2011 foregik en stor del af Coloplasts fremstilling af katetre og kolostomiposer på de to fabrikker. Omlægningen var en del af en større strategiproces, hvor det blev besluttet, at den danske produktion skulle være mellemstation (udviklingsfabrik) for nye produkter og processer, så de udenlandske fabrikker kunne fokusere på volumenproduktion og de løbende forbedringer af denne.

De to danske fabrikker, der beskæftiger 700 mand, er i dag velfungerende udviklingsfabrikker, hvor nye processer og produkter, der kommer fra R&D, indkøres og stabiliseres, før udstyret og processerne fysisk flyttes til udlandet.

Produktionen er med til at drive produktdesignet
To store fabrikskomplekser er skudt op i Ungarn inden for de seneste 15 år. Her produceres i dag en meget stor del af Coloplasts produkter. De ungarske fabrikker er bemandet og designet til at køre volumenprodukter med fokus på kvalitet, levering og økonomi, og her spiller udviklingsfabrikkerne en afgørende rolle.

Før en produktionsproces erklæres for egnet til at komme til Ungarn, skal den igennem de danske udviklingsfabrikker for at klargøres til volumenproduktion. Klare mål på kvalitet og stabilitet bestemmer, hvornår en proces er moden til udflytning.

Udviklingsfabrikkerne har derfor et stærkt fokus på ”design for manufacturing”. Medarbejderne fra udviklingsfabrikkerne, der deltager i R&D-projekterne, tænker til enhver tid den færdige produktionslinje med ind i produktdesignet. Dermed bliver de nye produkter så produktionsvenlige som muligt. Jo bedre produktionsprocesserne er udviklet og produktionsudstyret er forberedt, desto højere er kvaliteten i den endelige produktionslinje, og desto hurtigere får Coloplast fuld værdi af investeringen.

Kultur, kompetencer og arbejdspladser
I dag beskæftiger Coloplasts lokalitet i Mørdrup ca. 700 højt specialiserede ansatte, som fortrinsvis arbejder med ramp-up af nye produkter, dvs. klargøring af nyudviklede produkter til volumenproduktion. Når udstyret og processen er på plads og kvalitetssikret, og når produktionsplanen er lagt, skilles udstyret ad og flyttes til Ungarn.

Her i Danmark har de ansatte stærke kompetencer inden for produkt- og procesteknologier, og de forventes at kunne arbejde meget selvstændigt. Det er vigtigt at kunne bevare overblikket, kunne overskue komplekse problemstillinger og af egen kraft løse problemerne. Lidt groft kan man sige, at de ikke er så gode til repetitivt arbejde, men bedre til at arbejde med projekter.

Arbejdet i Mørdrup er ikke lineært, men handler om at indkøre og fine-tune nyt produktionsudstyr og nye produktionsprocesser med høj kvalitet og produktionsrobusthed for øje. Tilgangen er mere agil end i volumenproduktion, og der er behov for, at alle har systematisk problemløsning helt inde i deres DNA. Måling i form af KPI’er foregår mere kvalitativt, og der måles på stabilitet og kvalitet (gentagelsesnøjagtighed).

Til gengæld er der i Ungarn meget fokus på løbende effektivisering. De ungarske fabrikker arbejder med et årligt defineret forbedringsmål. Der måles op imod ”hårdere” økonomiske målsætninger, agreed output – altså at fabrikken producerer aftalte mængder i aftalt kvalitet og til aftalt tid.

Endnu mere fokus på udvikling
Fasen, hvor nyudviklede produkter klargøres til volumenproduktion, kaldes for ramp-up. Denne fase tager i dag 1-1½ år i udviklingsfabrikkerne, men Coloplast har en strategisk målsætning om at nedbringe denne periode til 6 måneder. Det vil medføre, at nye produkter hurtigere kan komme ud til volumenfabrikkerne, og at der dermed hurtigere bliver plads til at køre de næste nyudviklinger i ramp-up.

For at realisere den nye målsætning for ramp-up skal medarbejderne i udviklingsfabrikkerne endnu tidligere involveres i udviklingsprojekterne. De skal være med allerede i den tidlige udviklingsproces, hvor designet fastlægges, og der skal fokuseres mere på design for manufacturing, både i den fase og pilotudviklingsfasen. Herved fanges designfejl, der ellers ville blive overført til produktionsudstyret, fejl, der vil fordyre, forlænge og besværliggøre den efterfølgende udvikling til volumenproduktion. Udviklingsfabrikkerne skal i højere grad til at opfatte sig selv som en del af R&D snarere end en del af produktionen.

Denne artikel er skrevet af Caspar Miller fra JN Data og Jens Møller Nielsen fra Coloplast og blev bragt første gang i Effektivitet.dk, nr. 2, 2016.