Forsyningsbranchen presses af EngrosModel til digitalisering

Hvis den danske forsyningsbranche undervurderer digitaliseringens betydning, risikerer den at miste sin nuværende konkurrencemæssige fordel, og det er en skam, for vi er rimeligt godt med.

EngrosModel og grubleren

EngrosModel og nye krav om markedsorientering, konkurrenceparathed, serviceorientering og fokus på effektivisering og produktionsforøgelse gør valget af it-partner og it-løsning vigtigere end nogensinde før, og det kræver strategisk fokus på direktionsgangen. Foto: Colourbox

Den fortsatte digitalisering er forsyningsbranchens make or break. For hvis branchen vil klare sig i den internationale konkurrence, er man nødt til at fokusere på IT og digitalisering. Ikke bare på it-chefens kontor, men også på direktionsgangen.

For som for alle andre brancher er digitaliseringen ved at ændre den måde forsyningsbranchen driver forretning på. 

Med de krav som det liberaliserede marked stiller til markedsorientering, konkurrenceparathed, serviceorientering og fokus på effektivisering og produktionsforøgelse er valget af it-partner og it-løsning samtidig vigtigere end nogensinde før, og det kræver strategisk fokus på direktionsgangen. 

Øget konkurrence qua EngrosModel
I dag er el, gas og fiber allerede langt i liberaliseringsprocessen i Danmark. Vand og vandafledning, fjernvarme og renovation er de næste fokusområder som der er fokus på fra den danske regering, når man læser Mckinsey rapporten.

 Den stigende konkurrence på det liberaliserede marked betyder også, at der skal tænkes kreativt i forhold til at tilbyde kunderne attraktive og nye produkter, der matcher kundens behov.

Her kan forskellige teknologiske løsninger understøtte arbejdet med at imødekomme og få større indsigt i kundernes behov. På distributions siden er fokus på effektiviseringer på den generelle vedligeholdelse og drift af nettet gennem anvendelse af automatiserede arbejdsprocesser. 

Uudnyttet potentiale i forsyningsbranchen
Faren ved at undervurdere betydningen af digitalisering, er først og fremmest et spørgsmål, om alt det, som man som forsyningsvirksomhed risikerer at gå glip af.

I "Redegørelse om Danmarks digitale vækst, 2016", så regeringen nærmere på, hvordan en række brancher står rustet til den internationale konkurrence med udgangspunkt i branchernes digitaliseringsgrad. I redegørelsen begrunder regeringen sit fokus på netop digitalisering som nøglen til vækst:

"Hvis vi kan blive bedre til at digitalisere, kan vi gøre tingene smartere, og nye produkter og services kan opstå. Digital vækst og innovation er vigtige forudsætninger for fortsat vækst og velstand i Danmark. Den første bølge af digitalisering er skyllet ind over landet, og Danmark har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk, bredbånd mv.), den offentlige sektor er langt fremme på digitaliserede, offentlige services, og befolkningen er blandt de mest IT-parate med gode, basale IT-kundskaber.

Samtidig er mange virksomheder lykkedes med at digitalisere og automatisere en række funktioner og arbejdsprocesser i bl.a. administration, indkøb, lagerstyring og økonomistyring. Samlet set er Danmark det mest digitale samfund i EU med de øvrige nordeuropæiske lande lige efter", hedder det blandt andet i redegørelsen.

Dansk Utility står stærkt 
I redegørelsen vurderer regeringen, at - set i et europæisk perspektiv – ja, så klarer den danske energi- og vandforsyningsbranche sig faktisk også godt. På tværs af en række digitaliserede forretningsprocesser, ligger den danske energi- og vandforsyning nemlig på en samlet tredjeplads kun overgået af Finland og Norge. På udvalgte digitale løsninger er branchen i top tre i EU.

Det gælder for eksempel i forhold til anvendelse af e-faktura, analyse af kundedata og supply chain management, fremgår det blandt andet af redegørelsen.

Illustration: Energi- -og vandforsyningsbranchens anvendelse af udvalgte digitale løsninger ift de nordeuropæiske lande, 2015 fra rapporten: "Redegørelse om Danmarks digitale vækst, 2016"

Rigtig nok er Danmark da også p.t. længst fremme i liberaliseringsprocessen,  idet elhandel er fuldt liberaliseret med indførelsen af EngrosModel i april 2016.  Med den nye EngrosModel blev mange opgaver flyttet fra netselskaberne til el-leverandørerne  for at simplificere kommunikationen i markedet mellem aktørerne, gøre det mere enkelt for forbrugerne at gennemskue deres elregning og sikre øget konkurrence mellem leverandørerne og dermed levere et billigere produkt til kunderne.

I Norge går man i drift med elhub til oktober 2017, en model, der minder om den danske datahub, som gik live i 2013, men nordmændene har ikke sat gang i indførelse af en EngrosModel. I Sverige er planen at indføre en EngrosModel i 2020.

Læs mere om EngrosModel

Men for at bevare forspringet skal man løbe hurtigere end forfølgerne. Hvis jeg var forsyningsvirksomhed, ville jeg følge disse tre gode råd, når jeg skulle finde en afløser for min nuværende digitale Utility-løsning: 

En sammenhængende løsning
Led efter en sammenhængende og integreret løsning. En moderne forsyningsvirksomhed har brug for en afregningsløsning, der fleksibelt håndterer unøjagtigheder og korrektioner i aflæsninger og forbrug, sikrer overskuelige og let forståelige regninger og er i overensstemmelse med gældende lovkrav og krav i markedet og kan håndtere flere markedsroller, forsyningsarter og virke på tværs af landegrænser.

Flyt din løsning i skyen
Med intelligent udnyttelse af services i skyen, vil den samlede it-omkostning kunne mindskes. Samtidig vil øget udnyttelse af mulighederne i skyen give forsyningsselskaberne langt større muligheder for fleksibel udnyttelse af kapacitet og lagring af store datamængder, samt integration til services, som kun lever i skyen.

Processoptimerende løsning

Find et system, der understøtter optimerede arbejdsprocesser. Med procesoptimering kan virksomhedens uudnyttede potentiale frigøres. Strømlinede processer giver øget produktivitet, mindre spild, højere konkurrencekraft og markant forbedret ROI. Dette sikrer også højere medarbejdertilfredshed på grund af klare processer som understøttes af valideringer i IT-system og dermed mindsker risikoen for at lave fejl.