Flere og flere svenskere bliver solbønder

Hidtil har de svenske forsyningsvirksomheder haft en afventende holdning til solenergi. Men flere og flere husejere vælger at blive solbønder med egne solceller. Så nu man i stigende grad om solenergi, og hvordan man kan blive mikroproducent.

Glade solbønder

I Sverige kan 8.000 husstande dække op imod en tredjedel af sit energiforbrug med solens stråler. Foto: Getty Images

Sverige halser langt efter lande som Danmark og Tyskland med hensyn til solenergi og henter i dag kun en forsvindende lille del af sin el fra solen.

Det skyldes ikke geografi, for solindstrålingen er lige så stor i Sverige. Forklaringen er snarere mere fordelagtige støttesystemer, der har været med til at skabe markedet i de andre lande.

Men nu er solceller blevet så billige, og reglerne for husejerne så gode, at markedet for solenergi har alle forudsætninger for at vokse, selv i Sverige.

I april præsenterede Statistiska Centralbyrån således for første gang en statistik for produktionen af solenergi i Sverige, som bygger på indberetninger fra net-ejerne.

Og selv om den har sine børnesygdomme, fx at den med stor sandsynlighed undervurderer størrelsen af markedet, så har vi for første gang noget at gå ud fra. Statistikken viser, at der i Sverige ved udgangen af 2016 var installeret i alt 141 MW solanlæg, som producerede ca 133 GWh.

Størsteparten af den producerede solenergi, når dog aldrig ud i forsyningsnettet, men forbruges lokalt i det hus, hvor det produceres.

Svenska Kraftnät måler mængden af solenergi, som tilflyder elnettet, og den steg til 51 GWh 2016, en stigning på 76 procent!

SCB's statistik har jo haft premiere i år, men der findes statistikker, som dækker over flere år, blandt andet fra Energimyndigheten/IEA, som gennemfører en spørgeskemaundersøgelse.

Den viser, hvordan markedet for solenergi samlet set, det vi sige inklusiv den del af solenergien, som producenterne selv anvender, har udviklet sig. Også den statstik viser en stigning i det samlede marked på 70 + pct.

Når Sverige, som er meget ambitiøse med sine statistikker, nu inkluderer solenergi, er det et bevis på, at solenergi er blevet en del af fremtidens elmarked.

Det betyder, at forsyningsvirksomhederne nu får en mulighed for at følge udviklingen og sammenligne sine egne mål og salgsresultater med en statistik, der viser markedet helt ned på kommuneniveau.

 

Solbønder står for halvdelen af markedet

Antallet af solbønder, husejere, som har installeret solceller, er ca. 8.000, og solcellerne står for næsten halvdelen af produktionen af solenergi i Sverige.

De er også husejerne som de fleste forsyningsvirksomheder fokuserer på i deres forretningsmodeller.

Den egenproducerede solenergi for et anlæg på et hustag af normal størrelse er 5.000 kWh/år, hvilket betyder, at de husejere som også har varmepumpe installeret kan få dækket mellem en fjerdedel og en trediedel af deres elforbrug. Det betyder, at husejerne også i fremtiden vil være store elkunder i forsyningsseslskaberne. 

 

Lille kundegruppe vokser hurtigt

De nuværende 8.000 husejere med egne solceller er naturligvs ikke en kundegruppe, som gør det specielt interessant at udvikle nye forretningsmodeller. Men hvis tilvæksten fortsætter med 75 % om året, ja så vil der allerede om fem år være 130.000 svenske husejere med solenergi.

Og beregninger af potentialet viser, at mindst 500.000 huse har udmærkede tage, som er velegnet til produktion af solenergi.

Det gør det meget interessant for forsyningsvirksomhederne at følge markedet, idet husejere er et prioriteret kundesegment for mange forsyningsvirksomheder.