Med medarbejderne ombord fik Widex et strategisk Supply Chain-løft

Konceptet ”Den Positive Fabrik” har ændret tankegangen radikalt i hele forsyningskæden hos Widex, så den nu er langt mere performancedrevet. Samtidig er det for alvor lykkedes at bringe kunderne i centrum.

Med medarbejderne ombord fik Widex et strategisk Supply Chain-løft

Tilbage i 2012 overraskede det globale Supply Chain team hele organisationen i Widex ved at lancere en ”Yellow Hat” kampagne, hvor man satte fokus på kunderne og forbedret kundeservice.

Alle medarbejdere i Supply Chain bar igennem en hel måned nogle karakteristiske gule hatte med det formål at skabe opmærksomhed omkring det øgede kundefokus. Initiativet var led i Supply Chains arbejde med at involvere medarbejderne aktivt i implementeringen af virksomhedens strategi. Siden er en lang række andre forbedringstiltag gennemført efter samme grundlæggende tanker om medarbejder-involvering under den fælles overskrift ”Den Positive Fabrik”.

Gustaf Høskuldsson, som er leder af Global Supply Chain i Widex, beskriver filosofien bag Den Positive Fabrik således: ”Det er vigtigt for medarbejdere at føle, at de er en del af en fælles rejse. Derfor bruger vi tid på at diskutere meget fundamentale spørgsmål, som ’hvorfor er vi her?’, ’hvad er vores ansvar?’ og ’hvordan arbejder vi sammen som et team?’ Det er forståelsen af dette, som gør medarbejderne i stand til at deltage aktivt i forandringsprocessen og samtidig opnå den arbejdsglæde, som skal drive processen.”

Fra idé til hurtige, praktiske resultater
Et andet eksempel på denne arbejdsmåde var etablering af et ”Idé-træ”, som sidste år fyldte en hel væg ud for Supply Chain’s kontorer. Her blev små kort, tegnet som æbler, klistret op på træet, hver med en idé fra medarbejderne til forbedring af effektiviteten og kvaliteten af deres arbejde. Medarbejderne stemte dernæst om, hvilke idéer man skulle gå videre med at teste.

Inden for blot to måneder havde man identificeret og implementeret en lang række nye idéer til forbedringer. En af de medarbejdere, der deltog i processen, Kirsten Gelsbo, fortæller: ”Vi talte meget om, hvordan vi kunne forbedre kundetilfredsheden og forsøgte at sætte os i kundens sted. På den måde opdagede vi for eksempel, at vi havde et problem med, hvordan vi pakkede varerne. Vi sendte produkter i æsker, der var alt for store. Det betød, at alt inde i æsken rystede rundt under transporten, og prøv selv at forestille dig, hvordan du vil have det med at modtage en æske med produkter, der ligger hulter til bulter. Det mest tåbelige var, at vi også betalte dyre penge for at transportere en masse luft. Så det var en af de ting, vi besluttede at gøre noget ved med det samme.”

Et strategisk løft bredt i hele Supply Chain
”Den Positive Fabrik” har skabt et fundament for en overraskende hurtig og optimal eksekvering af Supply Chain strategiprogrammet, og har på kort tid skabt følgende stærke resultater:

 • Leveringsevnen er løftet med 25%.
 • Lageret er reduceret med 40%.
 • Net Working Capital er kraftigt reduceret.
 • Produktiviteten i Assembly er steget med 15%.
 • Lead time er reduceret med 60%.
 • Omkostningsreduktioner på den samlede logistik på 15-30%.
 • Positiv indvirkning på EBITDA.

Innovative løsninger til mennesker med høretab
Widex er en familieejet virksomhed, som blev stiftet i 1956 af Christian Tøpholm og Erik Westermann. Virksomheden ejes stadig af Tøpholm og Westermann familierne. Widex producerer og distribuerer løsninger til mennesker med høretab verden over.

Antallet af medarbejdere i Widex er 3.800 på verdensplan, heraf ca. 850 i Danmark. En del af produktionen foregår i Danmark og virksomheden har desuden produktionsselskaber i Belgien og Estland. I Global Supply Chain er i alt 170 medarbejdere ansat.

Fra første færd har Widex arbejdet ud fra tre kerneværdier, som stadig præger beslutninger, og som inspirerer i det daglige arbejde:
1. Originalitet: Widex har aldrig fulgt den slagne vej. Vi har vores egen audiologiske identitet og tilstræber altid den bedste audiologiske løsning til mennesker med høretab. Vores originalitet kommer også til udtryk gennem vores flade organisationsstruktur, som gør det nemmere at arbejde tværfagligt og nå frem til innovative løsninger.
2. Målrettethed: Gennem professionalisme og en bred tværfaglig ekspertise har Widex skabt et solidt udgangspunkt for vores samarbejde med læreanstalter, forskningsinstitutter og uafhængige eksperter fra hele verden. Når vi får en god idé, holder vi fast og arbejder målrettet på at føre den ud i livet.
3. Pålidelighed: For Widex betyder pålidelighed en grundig kvalitetskontrol af hvert enkelt høreapparat såvel som et godt partnerskab med vores verdensomspændende netværk af datterselskaber og distributører. Pålidelighed betyder også, at vi sørger for omfattende og pålidelig information til høreapparatbrugerne.

De grundlæggende værdier, som har været styrende for Widex igennem årene, passer også godt til tankerne bag ”Den Positive Fabrik”, og det har givetvis været medvirkende til, at involveringen af medarbejderne i den Globale Supply Chain har givet så store resultater.

Første trin var ”Den Positive Fabrik”
Gustaf Høskuldsson fortæller om planlægningen af indsatsen: ”Vi besluttede at gennemføre forbedringsindsatsen som en to-trins raket: Først udviklede vi konceptet ”Den Positive Fabrik”, som er udviklet på baggrund af teorien om Social Kapital. Teorien om Social Kapital viser, at man ved fokus på menneskelige værdier som tillid, retfærdighed og samarbejde kan øge produktivitet og performance signifikant. Formålet i Den Positive Fabrik var at løfte arbejdsglæden, kundefokus og end-to-end forståelsen samt at vise medarbejderne, at de selv kan gøre en stor forskel. I konceptet re-designede vi også forsyningskæden, så den langt bedre matchede de krav og ønsker, der var fra kunderne.”

Både ledere og medarbejdere var med til at re-designe og optimere processen, og der blev arbejdet systematisk med folks talenter i forhold til de opgaver, der er i Supply Chain. Løbende forbedringer blev sat i system, og dette system blev drevet af medarbejderne.

Der blev afholdt workshops som ”De Gule Hatte” og ”Customer Task Force”, som begge var med til for alvor at sætte fokus på, hvordan man kan gøre en forskel for kunderne. Konceptet blev en kæmpe succes, hvor det for alvor lykkedes at ”slippe energien løs” hos medarbejderne, således at løbende forbedringer nu er en del af Supply Chains kultur.
Hovedmålsætningen i Den Positive Fabrik var at løfte:

 • Arbejdsglæden.
 • Performance.
 • Samarbejdet på tværs.
 • Forståelsen for din rolle i kæden.
 • Kundeforståelsen.

”Det vigtigste resultat har været stigningen i arbejdsglæden, da den positive udvikling i arbejdsglæden gik hånd i hånd med udviklingen i produktivitet, performance og udvikling af processerne. En intern måling viste, at arbejdsglæden steg fra en scoring på 3,5 til 4,3 i perioden februar 2012 til juni 2013. I samme periode steg produktiviteten i Assembly med ca. 15%. Det er en stigning, der i høj grad kan måles på bundlinjen. Dette bekræfter for os, at medarbejderinvolvering er vejen til større effektivitet og større arbejdsglæde,” siger Gustaf Høskuldsson.

En sidegevinst var samtidig, at sygefraværet faldt. Ifølge Gustaf Høskuldsson skyldes det, at medarbejderne er blevet mere involverede og føler, at de bidrager til de resultater, der bliver skabt.

Kortlægning af alle processer i Global Supply Chain
Andet trin var at lave et nyt Global Supply Chain strategi-program, som var styrbart og eksekverbart. Det var vigtigt, at strategien kunne operationaliseres, så derfor var der en bred involvering i kortlægningen af de aktiviteter, der skulle til for at løfte Supply Chain. Først etableredes en baseline (eller diagnose), der viste, hvad status var. Dernæst blev der produceret en interessentanalyse med fokus på markedet og kunderne. Som næste skridt udarbejdede teamet en future state med områdeplaner og business cases for udvikling af Global Sourcing og Global S&OP.

 

Den overordnede målsætning var at løfte disse 4 områder, hvor også status blev løbende kommunikeret.

 

For at sikre eksekveringen blev ansvaret for fokusområder og de vigtigste målepunkter forankret, således at hvert område i Supply Chain havde sine egne veldefinerede mål. Det gjorde det meget tydeligt, synligt og nemt at kommunikere, hvem der skulle løfte hvad.
Strategiprogrammet er blevet stramt styret med målsætninger og KPI’er på alle områder og for alle initiativer. Programmet er opdelt i halvårlige rul og strækker sig over 3 år, hvor første år netop er afsluttet.

 

 

Hver områdeansvarlig skulle (og skal) løbende kommunikere status på området. Falder man bagud, skal der laves planer for, hvordan man kommer tilbage på sporet, og denne opfølgning sker månedligt.

Resultater langt ud over det forventede
De resultater, teamet har opnået på bare et år, har oversteget Global Supply Chains egne forventninger. For det første er leveringsevnen steget markant. Et af de vigtigste tiltag i denne sammenhæng var at forbinde kundeprocesserne med leveringsprocesserne.

På det organisatoriske plan blev Customer Service lagt sammen med Global Supply Chain, hvilket for alvor gjorde det muligt at arbejde med at forbinde processerne globalt. Samtidig bliver kundebehov kommunikeret meget skarpere på tværs af Supply Chain takket været en stærk Salgs og Operations Planning (S&OP) proces. 

Samtidig med forbedringen af leveringssikkerheden, blev lagrene reduceret med 40%. Det skete dels gennem en centralisering af lagrene, dels ved at gå fra at producere til et færdigvarelager til at være ordreproducerende. Denne ændring var muliggjort af, at gennemløbstiden i montagen også blev reduceret markant.

Endelig er der også blevet arbejdet med kvaliteten, som i denne forbindelse har omfattet øget fokus på kundeklager over fejlleverancer og en markant reduktion af responstiden. Gustaf Høskuldsson er naturligt nok begejstret for disse resultater, og han udtrykker sin glæde over medarbejdernes indsats således: ”Den præcise effekt er svær at kvantificere, men initiativerne i Supply Chain har utvivlsomt haft en positiv effekt på EBITDA. At det på kun ét år er lykkedes at skabe så stærke resultater på alle fronter, kan tilskrives det fundament, der blev skabt med Den Positive Fabrik. Resultaterne er skabt uden brug af eksterne konsulenter, og det er i vid udstrækning de samme mennesker, der har været med fra start til nu.”

Denne artikel er skrevet af Kurt Ottesen, KSO innovation og blev bragt første gang i Effektivitet.dk i 2015.

Annonce
Andre læser også
Annonce