Energiledelse: Coop sætter skarpt lys på energiforbruget

Certificeret energiledelse efter ISO 50001 er motoren bag et løft af energistyringen i 800-1.200 detailbutikker landet over. Målet er at spare 20 procent af energiforbruget og dermed at spare penge, få bedre drift og understrege Coops samfundsansvar.

Energimålere_Foto Siine Fiig

Foto: Siine Fiig

Af Jesper Tornbjerg/Intelligent Energi

Energiledelse: En af Danmarks pænt store energikunder, Coop-koncernen, er i den grad ved at få styr på sit energiforbrug. Et af midlerne er at opsætte langt flere målere og på systematisk vis holde øje med udviklingen i energiforbruget i Coops detailbutikker.

"Vi øger antallet af målere fra 8.700 til op mod 20.000. Data fra målerne vil på alt fra køleanlæg over bagerier til belysning give os en detaljeringsgrad, der siger spar to til, hvad vi tidligere har oplevet", siger projektleder Kira Toft Schmidt fra Coop.

Motoren i Coops energiarbejde hedder 'certificeret energiledelse'. Kira Toft Schmidt og hendes nærmeste kolleger har af Coops ledelse fået lov til at investere 300 mio. kr. på en række større energieffektiviseringstiltag, herunder også at blive certificeret efter den internationale standard: IS0 50001. For at få certificeringen i hus skal der foretages konkrete handlinger, indføres systematik og udarbejdes solid dokumentation.

"Inden udgangen af 2018 udskifter Nordic Business Light omkring 500.000 af vores rør og spots til LED-belysning", fortæller Kira Toft Schmidt om et af de større initiativer under Coops Energi2020-plan, der skal bidrage til at nå et mål om at reducere energiforbruget med 20 procent fra 2014 til 2020.

Besparelser med lækkert lys

Coop har inden tildelingen af opgaven med at konvertere den traditionelle belysning foretaget grundige analyser af diverse produkter og bl.a. betinget sig, at LED-belysningen lever op til lovgivning og kvalitetskrav – herunder at der ikke er flimmer til irritation for kunder og ansatte i Irma, SuperBrugsen, DagliBrugsen, Fakta og Kvickly. Med investeringen i energieffektive LED-løsninger krymper elforbruget, så Coop kommer til at spare penge på sine elregninger.

"I én af de butikker, hvor vi har testet lys, har vi oplevet et fald i elforbruget på 59 procent efter udskiftningen. Samtidig har vi fået bedre lys og gladere medarbejdere", konstaterer Kira Toft Schmidt, der selv handler i den pågældende dagligvareforretning i Roskilde.

 

Overordnet masterplan vedtaget af direktion og bestyrelse

Som en del af beslutningsgrundlaget for Energi2020, der er vedtaget af direktion og bestyrelse, har SE Energi & Klima lavet et oplæg til en overordnet masterplan for, hvordan Coop kan blive endnu mere effektiv.

Der blev identificeret fire fokusområder, herunder bedre energistyring (EMS), fjernstyring (CTS), LED-belysning og certificeret energiledelse. Efterfølgende har Coop også identificeret et væsentligt potentiale i køleoptimering, som er blevet et femte fokusområde.

Energistyring er et kendt begreb for Coop, men frem mod 2020 bliver der sat turbo på en række initiativer. Energistyringen vil bl.a. blive opgraderet ved hjælp af mere end 10.000 nye målere i koncernens butikker samt installation af intelligent software, så de energiansvarlige kan reagere på uhensigtsmæssigheder. Bag styringen ligger et 'energy management system' fra Honeywell kaldet Enacto.

De ansvarlige skal kunne reagere på uregelmæssigheder

"Det er et stærkt værktøj med unikke styringsmuligheder", siger energi- og miljøledelsesrådgiver Harald Karlsen, der sammen med NRGi-ejede Kuben Management agerer sparringspartner for Coops ISO 50001-certificeringsarbejde. Ikke mindst den måde, som det behandler data på, gør, at systemet langt mere nøjagtigt kan identificere merforbrug, så Coop kan reagere i tide og undgå tab.

Endvidere giver systemet de enkelte butikschefer og energifolk eller ejendomsfunktioner i hovedkvarteret i Albertslund mulighed for på pc, tablet eller app at holde øje med energiforbruget i butikkerne sammenholdt med fx udetemperaturerne. Visualiseringen viser, om forbruget er rødt, grønt eller blåt.

Hvis energiforbruget fx til ventilation eller køling er unormalt højt, kan de justere på indstillingerne eller sætte et projekt i gang, hvis der skal mere til.

 

Regulering af køleanlæg

Én af de indsatser, der også allerede ruller, er en optimering af reguleringsstrategien for 670 butikker. Da disse køleanlæg passer på alt fra spidskål og citroner over ost og æg til bacon og steaks, har det i dette projekt været helt centralt, at fødevaresikkerheden ikke forringes.

"Vi har også et ønske om i langt større grad at kunne fjernstyre varme, ventilation og belysning. Vi har lige nu 32 forskellige programmer og løsninger under vores CTS, men nu har vi bedt tre leverandører komme med et bud på en ny platform, så vi kan ensarte dette område", fortæller Kira Toft Schmidt.

Fra et projekt støttet af Energistyrelsens EUDP-pulje arbejder koncernen med at afdække mulighederne for, at flere hundrede køleanlæg kan indkobles og udkobles centralt og dermed potentielt levere systemydelser til elnettet. En dialog er i gang med energihandelsselskabet OK om, hvordan det kan udnyttes.

Apps, konkurrencer og film

Men hvad driver Coop? Koncernen peger på tre primære grunde: Økonomi, samfundsansvar og bedre drift af butikkerne.

Den økonomiske gevinst bliver noget mindre end først antaget, fordi PSO'en bliver udfaset fra elregningerne, men Coop, der køber energi for 400 mio. kr. om året, vurderer fortsat, at investeringerne i bl.a. LED er både rentable og attraktive.

Irma bliver ISO 50001-certificeret i år, og så følger de andre Coop-kæder efter i 2018. For Kira Toft Schmidt er det en spændende kulturel proces at være med i, og hun mærker en klar vilje til forandring.

"Energiledelse er noget ret teknisk. Min opgave er at sikre, at der sker ændringer i dagligdagen ude i butikkerne. Jeg oplever en stor interesse i hele koncernen – folk har fået øjnene op for, at det er interessant og giver værdi helt ud i den enkelte butik. Indtil videre har jeg været den udfarende, men nu kommer butikschefer og andre til mig for at få inspiration. Vi har åbnet op for en myretue", siger Kira Toft Schmidt.

Motivation, involvering og inspiration er afgørende

Hun og kollegerne forsøger at aktivere og informere Coops 40.000 ansatte ved hjælp af en stribe kommunikationstiltag – herunder en nyudviklet Energi2020-app, der skal være med til at sikre et højt informationsniveau og hjælpe til adfærdsændringer via quiz, konkurrencer, en idékasse og videoklip med fif til energitiltag ude i butikkerne – uden omkostninger. En film med kokkene Claus Holm og Søren Gericke er endvidere udviklet til at gøre energi 'lidt sjovere'.Coops mange eksterne leverandører bliver holdt orienteret bl.a. via artikler i Samvirke og lokale aviser samt på LinkedIn, hvor Coop har 28.000 følgere.

 

Fastholdelse er svært, men vigtigt

Harald Karlsen har gennem de seneste par årtier arbejdet med energiledelse for bl.a. LEGO og Danfoss Solutions, og han påpeger, at 'fastholdelse af fokus' er den vel nok sværeste del.

"Hvis energiledelse skal lykkes i længden, skal virksomhederne ændre kultur og værdisæt. Projektet skal være forankret i ledelsen, og medarbejderne skal se, at det også er deres projekt", siger Harald Karlsen og påpeger, at certificeret energiledelse 'ikke er billigt', men han fremhæver, at det forpligter netop til en vedholdende indsats. Forudsætningen for dette er, at både medarbejdere og ledelse kan se, at de kan knække kurven og realisere energibesparelser. Derfor er energistyring så vigtig.

"Ja, med certificeret energiledelse er der nogle deadlines, der skubber os fremad. Det skaber commitment", fastslår Kira Toft Schmidt.

Deadlines skal skabe commitment og engagement

Investeringen på de 300 mio. kr. omfatter 800 Coop-ejede butikker og lagre landet over. Coop håber, at initiativerne omkring Energi2020 og den certificerede energiledelse vil inspirere også de 400 butikker, der er ejet af selvstændige brugsforeninger.

"Vi har netop rejst landet rundt for at inspirere og fortælle om projektet til de 400 brugsforeninger. Hvis vi får fuld opbakning, kan det øge investeringerne med yderligere 150 mio. kr.", afslutter Kira Toft Schmidt.

Vil du læse mere om energibesparelser, så læs, hvordan MiljøForum Fyn sparede på både el, vand og varme. 

Artiklen har tidligere været bragt på Intelligent Energis hjemmeside.

Annonce
Annonce