El-cykler fremmer bæredygtighed og effektivisering

Først inden for de sidste år har nogle erhvervsvirksomheder fået øjnene op for de muligheder, der kan ligge i anskaffelse af ladcykler.

Gode grønne ideer_Ladcykler_ Colourbox

Selv om den el-drevne ladcykel til storbyen er en både grøn og bæredygtig ide, har konceptet haft svært ved at slå an i Skandinavien

Med udviklingen af el-cyklen burde virksomheder kigge nærmere på, om der ligger nogle effektiviseringsmuligheder, som samtidig kan give sit eget beskedne bidrag til en bæredygtig udvikling.

Af Kurt Ottesen, KSO innovation, mail@ksoinnovation.com

Et konkret eksempel på, at en miljørigtig løsning kan skabe en hurtig effektiviseringsgevinst, leverer den danske virksomhed Nihola, som leverer ladcykler til mange forskellige formål.

Virksomheden blev startet for 18 år siden, hvor Niels Holme Larsen på en messe fik sin inspiration. Helt konkret blev startskuddet affyret af en journalist, som i en artikel nævnte, at der måtte være et behov for en ladcykel, som kunne rumme 2 børn og en kasse øl.

Sådan en cykel konstruerede Niels, og så var virksomheden en realitet. I dag kan Nihola levere ladcykler til mange forskellige transportformål, men familiens behov for nem og sikker transport af børn tegner sig fortsat for den største del af salget.

Både med og uden
Cyklerne leveres både med eller uden el-motor. I de 18 år der er gået, er der i alt leveret over 30.000 cykler, og heraf er omkring 10.000 leveret til københavnere. Cyklerne bliver anvendt i 33 lande, og de distribueres igennem et net på over 200 forhandlere.

Hele 5 år i træk har Nihola vundet Børsens gazellepris. For at sikre en god og stabil kvalitet, produceres cykelstellene hos en leverandør i Danmark, og ikke i Kina, hvor de fleste cykelstel ellers kommer fra, og montagen af cyklerne foretages på eget værksted i Kirke Saaby. På trods af den hastige vækst igennem årene har det været muligt at styre omkostningerne, så virksomheden i alle årene har haft en indtjening, som har gjort det muligt at finansiere aktiviteterne med egne penge.

Træg start
Først inden for de sidste år har nogle erhvervsvirksomheder fået øjnene op for de muligheder, der kan ligge i anskaffelse af ladcykler. Niels Holme Larsen nævner to eksempler på virksomheder, som har effektiviseret driften ved indførelse af ladcykler: Post Danmark og Glasvirksomheden Saint Gobain Isover.

Post Danmark har siden 2011 i alt anskaffet omkring 1.600 el-ladcykler til postudbringning. I København har cyklen blandt andet erstattet varebilen ved udbringning af post til de mange depoter, hvorfra postbudet henter posten til sit distrikt. Enhver københavnsk bilist ved af bitter erfaring, at cyklerne kommer langt hurtigere rundt i bytrafikken end bilen. Den elektriske ladcykel har for Post Danmark givet en hurtig effektiviseringsgevinst uden den store investering, og med elmotoren til hjælp kan cyklen medbringe de nødvendige mængder post uden at overbelaste medarbejderne.

Hos Saint Gobain Isover, som fremstiller glasulds bates til isolering, anvendes ladcyklen uden elmotor internt i virksomheden. Virksomheden har anskaffet 12 cykler, som anvendes af de servicemedarbejdere, der skal rundt på de 50.000 kvadratmeter store fabriksareal og servicere maskiner. Bæredygtigheden har altid været i fokus i virksomheden, da man altid har anvendt en to-hjulet cykel som transportmiddel, men efter en del uheld, hvor teknikeren væltede og kom til skade, benytter alle nu den tre-hjulede ladcykel. Den er sikker i drift, og med et praktisk værktøjsskab monteret på ladet har teknikeren hele tiden styr på sine værktøjer, samtidig med at der også er plads til de nødvendige reservedele på cyklen.

Det er nok for meget at forvente, at den elektriske ladcykel kommer til at bidrage voldsomt til den globale, bæredygtige udvikling. Men man kan alligevel undre sig over, at konceptet endnu ikke har vundet større erhvervsmæssig udbredelse, når man tænker på de effektiviseringsmuligheder løsningen indebærer.

Specielt for håndværkere og andre aktører, som har behov for at bevæge sig rundt i en storby som København med en begrænset last, burde en el-ladcykel være en oplagt mulighed. ”Man kommer hurtigere rundt”, og - som Niels Holme Larsen udtrykker det –” bliver man sparet for mange buler og parkeringsbøder”.

At en virksomhed samtidig vil kunne demonstrere over for omgivelserne, at den er ansvarlig og miljøbevidst, kan yderligere være en bonuseffekt. Måske vil det kræve en ændring i virksomhedernes livsstil i lighed med den, der tydeligt er sket i børnefamilierne, før cyklen for alvor bliver et ervhvervsmæssigt transportmiddel.