Digitale drivere sætter effektivt din kurs mod det blå ocean

Kunderne, de teknologiske muligheder og dermed markederne flytter sig hele tiden – i et højere og højere tempo. For at følge med er det nødvendigt at forholde sig til de digitale drivere, og hvad de kan gøre for ens forretning.

Alex Nielsen digitalisering av Herning Folkeblad

Vi ser en tendens i, at den individualiserede brugeroplevelse får mediebrugerne til at vende tilbage til vores indholdssites," siger Alex Nielsen, administrerende direktør for Mediehuset Herning Folkeblad. Foto: Herning Folkeblad.

Mange virksomheder er lige nu i gang med at forholde sig til de forskellige muligheder, men få aner omfanget og konsekvenserne. Der er ikke bare tale om en justering af CRM-systemer og tilpasning af eksisterende teknologier og processer. En omfattende og strategisk digitalisering griber dybt ind i virksomhedens værdiskabelse. Ofte ændrer man ikke kun på produkter og ydelser – det er typisk selve forretningsmodellen og organisationens prioriteringer, der skal transformeres. 

De digitale drivere har både hver for sig og sammen kraft til at ændre markeder og organisationer.

Thomas Munksgaard følger som senior management consultant hos EG med fokus på forretnings- og procesudvikling den digitale udvikling og dens muligheder tæt.

"De største digitale drivere nu og i årene frem er teknologier som blockchain, 3D printing, VR/AR, AI/machine learning, Internet of Things, cloud, analytics, mobility og social media. Brugt rigtigt har disse teknologier sammen, men også hver især, kraft til at ændre markeder og virksomheder grundlæggende."

Udfordringen er så blot at vælge hvilke(n) teknologi(er). Her er det blandt andet vigtigt at gøre sig klart, hvor man får mest effekt for sin investering. Er det med en cloudløsning eller et sats på robotics, eller skal man hellere gå efter at høste gevinster via et øget fokus på analytics og sociale medier? Det afhænger af både branche, kunder og muligheder, men uanset hvad man vælger, bør man handle ud fra, at teknologi og forretningsprocesser hænger uløseligt sammen og derfor bør samtænkes.

Det er svært at se sig selv udefra

Hvilke behov og muligheder man har, er ofte svært at se – dels fordi det kræver dyb indsigt at overskue alle de digitale drivere og deres muligheder, og dels fordi det er svært at tænke "out of the box", når man sidder midt inde i den. Thomas Munksgaard fortsætter:

"Når vi hjælper virksomheder, starter vi altid med en grundig gennemgang af alle dele af forretningen for dermed at sikre en grundig vurdering af det forretningsmæssige potentiale. Her er det en stor hjælp at komme udefra og at have erfaringer fra andre brancher og cases.

På baggrund af denne gennemgang holder vi derefter en strategiworkshop, hvor vi sammen definerer virksomhedens nye digitale vision og mål. Ud fra visionen og de valgte mål prioriterer vi derefter indsatser og projekter, som virksomheden kan gå direkte ud og eksekvere på."

Digital transformation med fokus på analytics og sociale medier

For Mediehuset Herning Folkeblad er udfordringerne lige nu de samme, som gælder for mange mediehuse i resten af verden: Oplagstallene på de fysiske medier falder, den primære indtjening kommer fortsat fra de selvsamme fysiske medier, og de alternative digitale produkter er endnu hverken lønsomme eller attraktive nok for brugerne.

Det er med andre ord bydende nødvendigt med digital innovation, og der skal fart på: Øvelsen bliver at skabe en digital forretningsmodel, der tager højde for de nye og gamle generationers digitale adfærd og forandrede forventninger til relevans – og samtidig bevare fodfæstet og fastholde indtjeningsniveauet på den fysiske forretningsmodel.

Personalisering som forretningsmodel

Hvis forretningsmodellen i fremtiden ikke skal være baseret på en daglig papiravis i postkassen hos hr. og fru Jensen, er spørgsmålet, hvad den så skal bestå af.

Direktør og seniorrådgiver i Digital Solutions hos EG Villy Gravengaard er EG's ansvarlige for samarbejdet med Mediehuset Herning Folkeblad om at skabe mediehusets digitale transformation. Om valget af digitale drivere for Herning Folkeblads digitale transformation siger Villy Gravengaard:

"Med de allerede mange digitale kontaktpunkter, som Herning Folkeblad har med sine kunder, er fx e-mail, social media og analytics oplagte at vælge som de digitale drivere for digitaliseringsprojektet."

Alex Nielsen, som er administrerende direktør for Mediehuset Herning Folkeblad, forklarer:

"Digitaliseringen har gjort det tydeligt, at vi som medievirksomhed er underlagt markedsmekanismerne. Vi ser en tendens i, at den individualiserede brugeroplevelse får mediebrugerne til at vende tilbage til vores indholdssites. Derfor er der værdi for os i at levere et produkt, der også i den digitale kontekst gør læserne begejstrede og dermed til gode ambassadører for Herning Folkeblad. Vi skeler derfor en del til retailmarkedets erfaringer med at tilbyde personaliserede slutprodukter ved at arbejde med omnichannel og analytics."

Opgør med traditionel segmentering

Den digitale strategi giver Mediehuset Herning Folkeblad et værktøj, der samler informationer fra datakilder og gør det nemt at skabe nye ideer og forretningsmuligheder efter mediebrugernes ønsker. Konkret bliver der nu skabt et digitalt produktdesign, som skal sikre, at brugerne kommer oftere, bliver længere på medierne, betaler og kommer igen, fordi det er relevant.

En ny segmenteringsform kræver ny indsigt i data.

Det kræver naturligvis viden om læserne, men det kræver også indsigt i data. Derfor bliver de eksisterende brugerdata analyseret, så eksempelvis nyhedsbreve og nyhedsvisningen på tværs af platforme kan sættes sammen på individuelle måder.

"Før ville man segmentere på alder, køn og bopæl, hvilket kan være udmærket, men det er nødvendigt at gøre op med den traditionelle segmenteringstanke, hvis man ønsker at arbejde med personalisering. Så kræver det kunstig intelligens, der når langt tættere på en egentlig personalisering af indholdet.

Vi gør det allerede for kundeklubberne på retailmarkedet, og for Herning Folkeblad skal det nu være en integreret del af den digitale produktportefølje," siger Villy Gravengaard fra EG. 

Lokalstof er fortsat satsningsområdet 

De fleste medier arbejder allerede med ambassadørtanken i form af kundeklubber og særlige fordele for abonnenter, men også disse koncepter skal optimeres i en digital kontekst, og de kræver en systematisk tilgang for at bære frugt. For Mediehuset Herning Folkeblad handler det lige nu om at kigge hele forretningsmodellen og produktet efter, så man igen kan både leve af og leve for at formidle nyhedshistorier. Her har Alex Nielsen et godt bud på, hvad mediehuset skal opnå:

"Vores særlige styrke er, at vi som ingen andre kan levere de lokale nyheder. Den forbindelse til medieforbrugerne skal vi fastholde i fremtiden. Lige netop her ser jeg digitaliseringen som en god mulighed. Hvis vores medier med afsæt i den lokale forankring kan levere den foretrukne digitale indgang til nyhedsstrømmen, har vi et så stort potentiale, at vi godt kan konkurrere med de sociale medier," siger Alex Nielsen og afslutter: 

"Tankegangen er, at kerneydelsen – formidlingen af det lokale redaktionelle stof – skal være den samme, men at måden, den pakkes ind og stilles til rådighed for medieforbrugeren på, er ny og dermed mere engagerende."

Vil du vide mere om de digitale drivere og den digitale transformation, kan du læse mere her.