Det gode legetøj er privacy-by-default

Inden for det sidste år har en række skrækhistorier om internetforbundet legetøj med mikrofoner ramt nyhedsstrømmen.

Legetøj privacy

For Matas Petrikas, CEO i det tyske legetøjsfirma Vai Kai, hvis hovedprodukt er et sæt internetforbundne trædukker, er deres kunders privacy udgangspunkt for alle deres designbeslutninger.

Vai Kai inkluderer kke et kamera og mikrofon i deres internetforbundne dukker, som mange andre legetøjsproducenter gør og dermed som standardindstiling lytter med og nogle gang også filmer i rummet omkring legetøjer. Vai Kai går ind for det modsatte; at produkter er private-by-default:

- Vi har altid set privacy som en værdi. Det er en del af den samtale, vi har, når vi udvikler produkter. Jeg tror, at mange andre virksomheder aldrig har den samtale, der hos os fører til den meget bevidste beslutning om privacy – om ikke at putte en mikrofon i vores dukker, siger han.

Privacy handler for Vai Kai om værdier, der kommer indefra:

- Du kan kun repræsentere noget, hvis du er bevidst om det. Vi er en europæisk virksomhed med vores eget unikke perspektiv. Ideen om privacy er en del af vores værdisystem, og det er også en del af vores kunders forventninger. Petrikas ser især de europæiske kunders opmærksomhed på privacy som en konkurrencefordel for hans virksomhed.

Skrækhistorier om overvågning af børn
Inden for det sidste år har en række skrækhistorier om internetforbundet legetøj med mikrofoner ramt nyhedsstrømmen.

For nyligt var det legetøjsfirmaet Cloud Pets, der havde lækket personlige informationer inklusiv indspilninger af stemmerne på en halv million af deres brugere online. Tidligere på året afslørede det norske Forbrugeråd, hvordan den internetforbunde dukke Cayla's sikkerhed var så dårlig, at dens mikrofon så let som ingenting kunne hackes og misbruges.

Alle de historier er Vai Kai sluppet udenom, fordi de har indtænkt den privacy-bevidste kunde i deres designprocess. De har tænkt over, hvad den type kunder ønsker i forhold til kontrol med data og privatliv og bygget deres produkt med det som udgangpunkt. For Vai Kai har det været en helt naturlig process, da de blot, som de siger, har bygget videre på deres specielt europæiske værdier omkring retten til privatliv og individets selvbestemmelse og værdighed.

En forretningsfilosofi
Begrebet Privacy by Design er blevet kritiseret for at forsøge at løse et socialt problem med en teknisk løsning.

Kritikken går på, at vores privatliv ikke kan blive garanteret alene med teknologi. Det er på sin vis også korrekt, da hovedfokus hidtil har været på, hvordan man kan indlejre databeskyttelse i de tekniske løsninger, hvilket der også hersker stor uenighed om.

Man kan dog også vælge at se PbD som en forretningsfilosofi. Som en innovativ tilgang til den digitale forretningsudvikling, hvor privacy er udgangspunktet for alle de forskellige innovative forretningsprocesser, en virksomhed sætter i gang fra design og teknologisk udvikling til human ressource udvikling (såsom træning af medarbejdere), CSR og markedsføring. PbD-principperne bliver på den måde en generel vejledning til at bygge alternativer til den datadrevne public-by-default organisation og virksomhedstype.

Internetforbundet legetøj har ligesom en hel masse andre nye services og teknologier en helt speciel funktion i vores hverdag. De er personlige og kommer direkte ind i vores hjem, og de åbner derfor op for forskellige muligheder for ikke bare statslig og kommerciel overvågning, men også social kontrol med hinanden.

Teknologiernes design tvinger os til at tage en dataetisk diskussion omkring grænserne for, hvor meget vi holder øje og kontrollerer hinanden. Hvor går grænsen f.eks. for en kommune, pædagogers, læreres og forældres overvågning og kontrol af deres børn via nye online tjenester? Hvor går grænsen for kontrol og overvågning af ældre borgere gennem de nye teknologier? Hvornår kammer omsorg og beskyttelse over i rettighedskrænkelse?

Værktøjer
Vi bør designe teknologier med henblik på alle involveredes velfærd og rettigheder. Disse dataetiske overvejelser til udviklingen af internetforbundet legetøj kan bruges generelt

Produkter målrettet børn er desuden ulovlige hvis de indsamler data om børnene til brug af målrettet markedsføring. Det regulerer den amerikanske COPPA-lovgivning, som mange europæiske virksomheder efterlever, men den nye GDPR-lovgivning som træder i kraft maj 2018 forbyder det også.