DataForBusiness kortlægger virksomhedernes datapotentiale

Danske virksomheder er ikke nær så gode som udenlandske konkurrenter til at bringe data i spil som vækstskabende element. Derfor gør projektet DataForBusiness det nu nemt for virksomheder at måle deres dataparathed og at identificere, hvor der er størst værdi at hente.

DataForBusiness

Danmark ligger i front med digitaliseringen på adskillige områder, og danske virksomheder samler flere data ind om virksomhed, drift og kunder end nogensinde før. Alligevel halter danske virksomheder efter nabolandene i arbejdet med at anvende data systematisk til at styrke væksten.

Derfor er Dansk Industri, CBS, Alexandra Instituttet og en række it-virksomheder, herunder IBM og EG, gået sammen i projektpartnerskabet ”DataForBusiness”, der løber over 12 måneder og bl.a. går ud på at stille virksomhederne en lang række spørgsmål om dataanvendelse.

Besvarelserne lægges ind i et værktøj, som giver virksomhederne indsigt i eget datapotentiale, benchmarker mere end 500 deltagervirksomheder anonymt mod hinanden og giver nem adgang til handleplaner og rådgivere, der kan hjælpe med næste trin.

Dataindsigt giver vækst
- Virksomheder, der anvender data til at optimere fx administrative processer, drift, logistik og produktion samt salg og marketing, ligger typisk bare bedre målt på en række parametre. For eksempel ligger deres indtjening i snit 5-6 procent over virksomheder, der ikke anvender data i samme udstrækning. Det er en pointe, vi gerne vil være med til at synliggøre, siger executive VP Henrik Møller fra EG, der er en af de centrale deltagere i DataForBusiness.

Det tager ca. 20 minutter at besvare spørgsmålene på eg.networkedbusiness.org. Herefter får man adgang til et webbaseret værktøj, som gør det nemt at sammenligne virksomhedens egen dataanvendelse og -modenhed med konsolideret statistik om besvarelser og indtjening m.m. på tværs af deltagergruppen. Det giver et hurtigt overblik over, hvor virksomheden gør det godt, og hvor man måske kunne drage større konkret nytte af de skjulte data, man allerede indsamler.

Benchmark virksomheden på 20 minutter
- Alene det at investere 20 minutter i at gennemløbe en spørgerække giver en indsigt, som er umiddelbart brugbar, og giver et godt grundlag for at bevæge sin virksomheds dataanvendelse fra ”hvad skete der?”-niveauet til at danne grundlag for at forudse, hvad der vil ske fremover, forklarer Henrik Møller.

For værdien ved strategisk dataanvendelse er ganske betydelig. Historiske kundedata og data fra sociale medier kan fx bruges til at forudsige kundeafgang med ret imponerende præcision. Sensordata kan – koblet med historik og machine learning – effektivisere proaktiv vedligeholdelse af materiel eller produktionsudstyr, minimere risikoen for nedbrud og nedbringe omkostningerne.

Og sætter man en algoritme til at gennemtrawle salgs- og afsætningsdata over fx 4-5 år, kan det styrke forecasting og virksomhedens processer over en meget bred kam. Blandt andet ved at nedbringe lagerbindinger, styrke produktionsplanlægning og bemanding samt effektivisere logistik, salg og kundeservice.

Styrk værdiskabelsen med datadrevne processer
- Udfordringen er at omsætte viden om virksomhedens datamæssige modenhed til en egentlig strategi, herunder at identificere de områder, hvor en indsats vil have den største effekt. Dernæst skal man opbygge processer og en egentlig forretningsmæssig struktur omkring den nye indsigt, så den bliver værdiskabende på de felter, hvor der er mest at hente, siger Henrik Møller og fortsætter:

- Det er en opgave, der ofte ligger over den enkelte virksomheds formåen, og det er så her, at it-partnerne i DataForBusiness-projektet kan spille en rolle. Blandt andet ved at koble indsigt i vertikale datamodeller og brancherelevante indsatsområder med evnen til at prioritere, planlægge og eksekvere indsatsen, bemærker han.

En nem, uforpligtende og værdifuld begyndelse
Henrik Møller understreger dog, at der er ”endog meget stor værdi” i at deltage i undersøgelsen og efterfølgende høste indsigt på DataForBusiness.org, selvom man ikke efterfølgende entrerer med ekstern konsulentbistand om at omsætte den nyvundne indsigt til et egentligt datadrevet projekt.

- Alle danske virksomheder ligger allerede inde med store mængder data, de ikke anvender, men som – med de rette værktøjer og metoder – let kan udnyttes og omdannes til særdeles værdifuld ledelses- og styringsinformation. Jeg håber, at DataForBusiness kan være med til at åbne øjnene for, hvor meget der faktisk er at hente på både cashflow, toplinje og vækst med en ret beskeden indsats. Og gennem projektet her får virksomhederne nem og fuldstændig uforpligtende adgang til en masse benchmarks og konkret viden, som giver dem de rette forudsætninger for at komme godt i gang, siger Henrik Møller.

- Det er kort sagt en utrolig god lejlighed til at dyppe tæerne i poolen uden at skulle bruge tid på at skifte til badetøj først, afslutter han.

Læs mere på eg.networkedbusiness.org.