Har du de rette redskaber til at grave guldet ud af databjerget?

At data er det nye guld og enhver virksomheds vigtigste råstof, er en gammel nyhed. Ikke desto mindre mangler mange virksomheder stadig en klar plan og effektive redskaber til at udvinde mest mulig værdi.

Har du redskaberne til at udvinde guld af guldbjerget?

Leder du efter dataguldet det rigtige sted? Foto: Getty

Blandt de primære forhindringer for at finde guld, er et syn på digitalisering som et middel til yderligere effektivitetsgevinster. Men det er ikke nødvendigvis den rette indgangsvinkel, siger Michael Weis, som er EG's vice president i digital solutions sales: "Denne tilgang har to negative konsekvenser. For det første bliver den digitale transformation en driftsmæssig prioritering i stedet for en strategisk og forretningsmæssig prioritering. Dermed går man glip af betydelige markedsmæssige gevinster. 

Medarbejderne skal motiveres – ikke skræmmes

For det andet får man ikke organisationen med sig. For hvad sker der, når man introducerer et nyt tiltag som en mulighed for effektivisering? Medarbejderne går i defensiven fordi effektiviseringstiltag typisk forbindes med organisationsændringer og fyringsrunder. Introducerer man derimod et forøget fokus og arbejde med digitalisering som en mulighed for udvikling og fornyelse for hele organisationen, samt et fokus på at fjerne kedelige daglige manuelle arbejdsopgaver, er der langt større chancer for at sikre medarbejdernes opbakning" slutter Michael Weis sin opfordring. 

Sæt en ledestjerne og nedbryd datasiloerne
Når man har besluttet at se data som et strategisk asset er næste skridt at gøre den strategiske beslutning operativ. Først skal man gøre sig klart, hvor organisationen står i forhold til de nye mål – både i forhold til kompetencer og arbejdsprocesser. Ud fra dette opstiller man realistiske mål og en klar ledestjerne, som der kan besluttes ud fra og styres efter.

Dernæst skal organisationens kompetencer og processer tilpasset og optimeres efter dette mål. Det betyder blandt andet, at medarbejderne forstår vigtigheden af at dele alle data på tværs af afdelinger, funktioner og niveauer. Man har i mange år talt meget om at nedbryde organisatoriske siloer – man bør nu i lige så høj grad tale om og fokusere på nedbrydning af organisationens datasiloer. 

 It-afdelingens rolle skal redefineres
"Alt for ofte ser vi, at man forsømmer at tilpasse it-afdelingens rolle til de nye forretningsmæssige ledetråde. Skal man som virksomhed være i stand til at høste de forretningsmuligheder, som et fokuseret analytisk og strukturelt arbejde med data giver, har man brug for en it-afdeling, som er i stand til at udvikle og arbejde agilt.

Trial-and-error er det nye mantra for it-afdelinger

Hvor it-afdelinger før arbejdede langsigtet og ud fra en 0-fejls kultur er det nu langt vigtigere, at man ud fra en "trial-and-error" tankegang hurtigt er i stand til at udvikle prototyper, bringe dem til forretningen og ud fra brugernes feedback enten eliminerer eller skalerer" siger Adam de Neergard og fortsætter: "Samtidig er det afgørende, at man knytter it-afdelingen tæt til den strategiske ledelse. Populært sagt skal it-chefen sidde med ved det bord, hvor beslutningerne tages. Som konsekvens heraf er det heller ikke nok, at man som it-chef har forstand på it-løsninger – som strategisk partner for topledelsen skal man som it-chef nu også være særdeles forretningsorienteret."

Download whitepaperet "Indfri dit digitale potentiale"

Mulighed for at høste gevinster på alle parametre
Er man som virksomhed i stand til at behandle, distribuere og analysere data korrekt, er det muligt at høste en lange række konkurrencemæssige fordele:

  • Forbedret kundeoplevelse – tilpasning til kundernes krav og adfærdsmønstre
  • Målrettet supply chain og forretningsprocesser – hvad giver værdi og hvad kan undværes
  • Bedre beslutningsgrundlag – hvilke kunder kan vi vinde? Hvem kan vi udvikle? Hvem skal vi lade gå?
  • Effektiv produkt- og serviceudvikling – udvikling af personaliseret kommunikation, tilbud og services
  • Innovative arbejdsgange – fokuser på hvordan medarbejdere tilfører værdi i værdikæden og lad automatisering håndtere tunge manuelle processer.

Læs mere om din virksomheds muligheder her 

Begræns kundefrafaldet med advanced analytics

Artikel: Data som et strategisk asset

Hold dig opdateret ...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få værdiskabende artikler, værktøjer og inspiration til, hvordan du forankrer den digitale transformation i din virksomhed – direkte i din indbakke.

 

Annonce
Annonce