Har du de rette redskaber til at grave guldet ud af databjerget?

At data er det nye guld og enhver virksomheds vigtigste råstof, er en gammel nyhed. Ikke desto mindre mangler mange virksomheder stadig en klar plan og effektive redskaber til at udvinde mest mulig værdi.

Har du redskaberne til at udvinde guld af guldbjerget?

Leder du efter dataguldet det rigtige sted? Foto: Getty

Blandt de primære forhindringer for at finde guld er et syn på digitalisering som et middel til yderligere effektivitetsgevinster. Men det er ikke nødvendigvis den rette indgangsvinkel, siger Michael Weis, som er EG's vice president i Digital Solutions Sales: "Denne tilgang har to negative konsekvenser. For det første bliver den digitale transformation en driftsmæssig prioritering i stedet for en strategisk og forretningsmæssig prioritering. Dermed går man glip af betydelige markedsmæssige gevinster. 

Medarbejderne skal motiveres – ikke skræmmes

For det andet får man ikke organisationen med sig. For hvad sker der, når man introducerer et nyt tiltag som en mulighed for effektivisering? Medarbejderne går i defensiven, fordi effektiviseringstiltag typisk forbindes med organisationsændringer og fyringsrunder. Introducerer man derimod et øget fokus og arbejde med digitalisering som en mulighed for udvikling og fornyelse for hele organisationen, og har man fokus på at fjerne kedelige, daglige manuelle arbejdsopgaver, er der langt større chancer for at sikre medarbejdernes opbakning", slutter Michael Weis sin opfordring. 

Sæt en ledestjerne, og nedbryd datasiloerne
Når man har besluttet at se data som et strategisk asset, er næste skridt at gøre den strategiske beslutning operativ. Først skal man gøre sig klart, hvor organisationen står i forhold til de nye mål – både i forhold til kompetencer og arbejdsprocesser. Ud fra dette opstiller man realistiske mål og en klar ledestjerne, der kan besluttes ud fra og styres efter.

Dernæst skal organisationens kompetencer og processer tilpasses og optimeres efter dette mål. Det betyder blandt andet, at medarbejderne forstår vigtigheden af at dele alle data på tværs af afdelinger, funktioner og niveauer. Man har i mange år talt meget om at nedbryde organisatoriske siloer – man bør nu i lige så høj grad tale om og fokusere på nedbrydning af organisationens datasiloer. 

Læs hvad du skal være opmærksom på, når du vælger din kommende Business Intelligence løsning.

 It-afdelingens rolle skal redefineres
"Alt for ofte ser vi, at man forsømmer at tilpasse it-afdelingens rolle til de nye forretningsmæssige ledetråde. Skal man som virksomhed være i stand til at høste de forretningsmuligheder, som et fokuseret analytisk og strukturelt arbejde med data giver, har man brug for en it-afdeling, som er i stand til at udvikle og arbejde agilt.

Trial-and-error er det nye mantra for it-afdelinger

Hvor it-afdelinger før arbejdede langsigtet og ud fra en nulfejlskultur er det nu langt vigtigere, at man ud fra en "trial-and-error"-tankegang hurtigt er i stand til at udvikle prototyper, bringe dem til forretningen og ud fra brugernes feedback enten eliminere eller skalere", siger Michael Weis og fortsætter: "Samtidig er det afgørende, at man knytter it-afdelingen tæt til den strategiske ledelse. Populært sagt skal it-chefen sidde med ved det bord, hvor beslutningerne tages. Som konsekvens heraf er det heller ikke nok, at man som it-chef har forstand på it-løsninger – som strategisk partner for topledelsen skal man som it-chef nu også være særdeles forretningsorienteret."

Mulighed for at høste gevinster på alle parametre
Er man som virksomhed i stand til at behandle, distribuere og analysere data korrekt, er det muligt at høste en lang række konkurrencemæssige fordele:

  • Forbedret kundeoplevelse – tilpasning til kundernes krav og adfærdsmønstre.
  • Målrettet supply chain- og forretningsprocesser – hvad giver værdi, og hvad kan undværes?
  • Bedre beslutningsgrundlag – hvilke kunder kan vi vinde, hvem kan vi udvikle, hvem skal vi lade gå?
  • Effektiv produkt- og serviceudvikling – udvikling af personaliseret kommunikation, tilbud og services.
  • Innovative arbejdsgange – fokuser på, hvordan medarbejdere tilfører værdi i værdikæden, og lad automatisering håndtere tunge, manuelle processer.

Inspiration til at komme videre

Ifølge EG’s whitepaper er datadrevne beslutninger en af fem succeskriterier for de virksomheder, der formår at tage det næste digitale spring. Læs mere om, hvordan en række vidt forskellige virksomheder arbejder med de fem kriterier for at udnytte deres digitale potentiale:

  • Datadrevne beslutninger
  • Digitaliserede forretningsprocesser
  • Optimerede kundeoplevelser
  • Minimeret kompleksitet
  • Identificere konkurrencefordele

Download whitepaperet "Indfri dit digitale potentiale"

 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce