Blog: Industri 4.0 kræver satsning

Mange små og mellemstore virksomheder har begrænset erfaring med egenudvikling på teknologiområdet, men koncentrerer sig i stedet primært om den daglige drift. Derfor griber de ofte det forkerte værktøj i værktøjskassen, når de skal vurdere og evaluere investeringer i de nye såkaldte Industri 4.0-teknologier, siger EG-ekspert Snurre Jensen i dette blogindlæg om den fjerde industrielle revolution.

Industri 4.0

Foto: Colourbox

Når virksomheder og leverandører skal vurdere en mulig investering i et givent teknologiprojekt, foregår det som oftest ved hjælp af en bestemt metode, som mange gange har et begrænset fokus på risikominimering, effektivitetsgevinster og ikke mindst besparelser. Den pågældende teknologi bliver målt og vejet efter, i hvor høj grad den kan hjælpe virksomheden med at blive mere effektiv med færre ressourcer. Hvis ikke virksomheden tidligt i beslutningsprocessen kan etablere et økonomisk rationale for at investere i en ny teknologi, ender beslutningstagerne som oftest med at lade være.

Denne styringsmodel er ganske fremragende, for så vidt angår kendte teknologier og løsninger – når man så at sige befinder sig i kendt farvand – men når det gælder den såkaldte fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, som indebærer en lang række helt nye teknologiske muligheder, kommer modellen til kort og bliver i stedet til en barriere, der forhindrer udvikling og i sidste ende bringer virksomhederne i en sårbar konkurrenceudsat situation.

Udfaldet af en konkret investering i nye teknologier som Augmented Reality (AR), 3D-print-teknologi, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens (AI) eller en af de mange andre teknologier, vi normalt forbinder med Industri 4.0, er langt mere usikker. Det er vanskeligt at kvantificere de mulige gevinster, førend teknologiens muligheder er afprøvet i praksis, og det bidrager til, at mange virksomheder har et indtryk af Industri 4.0-teknologierne som noget eksotisk eller sågar irrelevant.

På den måde er der en risiko for, at disse virksomheder forspilder en chance for at ændre deres forretning på en måde, der er reelt transformativ med store gevinster som resultat. Hvis man bare lægger sin eksisterende ERP-løsning i skyen og ellers fortsætter som hidtil, har det ikke meget med digital transformation at gøre. Reel digital transformation kræver, at man ændrer sin forretningsmodel og fx finder på helt nye måder at gå til markedet og angribe sine kundegrupper på.

Det har de mere modne organisationer, som bruger mange ressourcer på udvikling, for længst indset. De ved godt, at der skal en anden styringsmodel til for at afprøve, teste og eksperimentere med ny teknologi. Hvis man som virksomhed agerer proaktivt og tør afprøve nye ting, som andre ikke har gjort før, er belønningen potentielt store forretningsfordele. Gør man ingenting, sparer man selvfølgelig nogle penge, men løber samtidig risikoen for at blive koblet helt af udviklingen.

Derfor har mange især mindre driftsorganisationer brug for at gennemgå en læringsproces, hvor slutmålet er en erkendelse af, at en afventende position, hvor man satser på det "sikre" og hele tiden er i hælene på de andre, reelt er den mest risikofyldte. Der er en talemåde, der siger, at hvis man ikke er et skridt foran, er man et skridt bagefter. Det har der måske været penge i tidligere. Det er meget usikkert, om der vil være penge i det i fremtiden.

De små og mellemstore virksomheder bærer dog ikke ansvaret alene. Det er kun de allerstørste virksomheder, som har båndbredden til selv at komme i gang med projekter af den størrelsesorden, som Industri 4.0-teknologierne som regel indebærer. Mange mindre virksomheder har meget få ansatte i deciderede it-funktioner og har i stedet outsourcet det meste. De er meget afhængige af eksterne leverandører og partnere og er så at sige ikke herre i eget hus på it-området.

Derfor har konsulenthusene – også EG – en vigtig opgave her. Faktisk er leverandørernes ansvar lige så stort som virksomhedernes. Vi holder mange skåltaler om Industri 4.0 og fortæller hellere end gerne om dens lyksaligheder. Men vi skal også kunne forklare vores kunder, hvad det betyder for netop deres virksomhed, og vi skal kunne holde dem i hånden og vejlede dem i, hvordan de helt konkret kommer i gang med en specifik teknologi. Alternativet er, at virksomhederne kommer til at arbejde med det her alene, og så bliver resultatet, at de simpelthen ikke kommer i gang.

Med Industri 4.0 bliver teknologi en væsentlig komponent i forretningsmodellen, og virksomhederne bør se teknologi og teknologiunderstøttelse som en integreret og selvfølgelig del af deres forretning. Det kan ikke betale sig at forholde sig afventende, for de virksomheder, som ikke kommer i gang, alene eller sammen med en leverandør, vil i den grad være konkurrenceudsatte i fremtiden.

Annonce
Annonce

Fakta
Hvad er Industri 4.0?
Begrebet dækker over, hvad man også kunne kalde den fjerde industrielle revolution. I begyndelsen af det 18. århundrede blev produktionen mekaniseret (den første industrielle revolution), og i slutningen af det 19. århundrede samt i begyndelsen af det 20. århundrede så samlebåndet dagens lys, og masseproduktionen var født (den anden industrielle revolution). Den tredje industrielle revolution skete i begyndelsen af 70'erne, hvor en høj grad af digitalisering blev en integreret del af produktionen.

Den fjerde revolution, Industri 4.0, indebærer at den fysiske verden (smarte objekter) integreres med de digitale systemer (internetteknologier). Hertil hører bl.a. (men ikke udelukkende) 3D-print-teknologi, Internet of Things (IoT), cloud-teknologi, lynhurtigt mobilt internet, kunstig intelligens (machine learning og AI), augmented reality (AR) samt avancerede, smarte robotter.

Kilde: Industry 4.0 in Danish Industry