Cloudløsninger løfter små og mellemstore industrivirksomheder op på niveau med de største

Produktion baseret på cloudløsninger giver en fleksibel produktion, som gør det muligt hurtigt at tilpasse sig markedets bevægelser, efterspørgsel og krav – uden store ekstrainvesteringer.

Cloud Manufacturing

Foto: Colourbox

Overvejer du at købe ny mobil, står valget i dag reelt imellem en iPhone og en Android-baseret model. Men naturligvis køber du en smartphone og ikke en gammeldags mobiltelefon af den slags, de fleste af os brugte for 10-15 år siden.

Og lige så selvfølgeligt burde det være, at både forretningsdelen og den operationelle del af din produktionsvirksomhed skal flyttes i skyen. En produktion baseret på cloudløsninger er forudsætningen for, at du kan imødekomme de skærpede krav til din produktion, der er resultatet af hastigt skiftende efterspørgsel fra forbrugerne, herunder kortere produktionscyklus og hurtigere time to market.

 

Produktionssystemer skal også kunne opdateres

Et on premises-system kan i modsætning til cloudløsninger ikke opdateres ofte og hurtigt nok til at leve op til de stadigt vekslende produktionsbehov. Derimod giver cloudløsninger både dine medarbejdere, dine kunder og dine leverandører lynhurtig og ensartet adgang til nødvendige forretningsmæssige og operationelle data – hvor som helst, når som helst og fra alle enheder.

Cloudløsninger giver alle adgang til alle data

Adgangen i realtid til de samme data medvirker endvidere til at gøre op med siloer og fejlkilder i form af eksempelvis forskelligartede værktøjer og mangelfuld synkronisering, ligesom skyen generelt gør dine data nemmere at lagre og analysere og gør produktionen mere skalerbar. Sidstnævnte pointe er værd at dvæle lidt ved, for netop skalerbarheden er noget, der i givet fald kan ses på bundlinjen.

 

Skalerbarhed for produktionen – og pengepungen

Systemer baseret på cloudløsninger kan nemlig skaleres op eller ned afhængigt af størrelsen af den aktuelle produktion, hvilket er en forretningskritisk parameter for mange små og mellemstore indstrivirksomheder, der kan opleve skiftende belastning alt efter sæson, efterspørgsel osv.

Herudover giver cloudløsninger små og mellemstore industrivirksomheder adgang til ressourcer og regnekraft, der kan skaleres opad nærmest i det uendelige – alt efter behov og udelukkende med betaling for de løsninger og det omfang, man har brug for på ethvert givet tidspunkt. På den måde slipper virksomheden bl.a. for at investere i dyre it-løsninger og -udstyr, som man ellers kun ville have brug for i kortere perioder med spidsbelastning.

Stor kapacitet under spidsbelastning – uden dyre ekstrainvesteringer

Denne dynamik skaber mere ens rammebetingelser for små og mellemstore industrivirksomheder, som ellers ville have haft vanskeligt ved at løfte den økonomiske byrde af meget store investeringer i it. Og det gælder både for hardware og for software. I stedet for at skulle investere i dyre ERP- og CRM-løsninger og i dyr designsoftware er alle disse ressourcer nu tilgængelige og kan tages fleksibelt i brug via cloudløsninger. Det giver de mindre virksomheder en hidtil utilgængelig smidighed.

 

Øget integration og sikkerhed

Cloudløsninger er også facilitator for integration. Fx i forbindelse med komplekse supply chain-strukturer eller datastrømme fra IoT-understøttet produktion. Det er vanskeligt at integrere datastrømme fra et utal af kilder, platforme og enheder, og det er endnu sværere, hvis det skal foregå i virksomhedens on premises-system, der måske mangler de nødvendige opkoblinger, kommunikationsprotokoller osv. Også her er de store cloudbaserede datacentre den mest robuste, skalerbare og agile løsning.

Cloudbaserede datacentre er både mere sikre og mere stabile

Sidst, men ikke mindst, bliver små og mellemstore industrivirksomheders it-sikkerhed også øget gennem cloudløsninger. Den simple årsag er, at de største cloududbydere kan tilbyde et sikkerhedsniveau, som konstant er up to date og ofte langt stærkere og mere sofistikeret end noget niveau, din virksomhed ville kunne opnå på egen hånd.

 

Cloud Service Broker

Udfordringen er selvfølgelig, at markedet for cloudløsninger i sig selv kan virke uoverskueligt. Derfor vælger mange virksomheder at engagere en såkaldt Cloud Service Broker (CSB) for at finde den rigtige cloudløsning – eller kombination af flere cloudløsninger – som passer til virksomhedens behov.

CSB'en tager udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov og hjælper med at samle og integrere de valgte løsninger, ligesom der som nævnt også tages hånd om sikkerheden, hvis informationer skal deles mellem flere systemer.

En Cloud Service Broker tager altid udgangspunkt i virksomhedens behov – ikke i bestemte teknologier

Desuden kan en Cloud Broker ganske ofte tilbyde bedre priser på cloudløsninger, fordi en CSB med mange forskellige kunder i porteføljen typisk opnår stordriftsfordele hos cloududbyderen. En evt. prisrabat kan så helt eller delvist gives videre til kunden. Specielt hvis din virksomhed har behov for at sammensætte en løsning fra flere udbydere, er fordelen ved at kunne nøjes med én serviceudbyder ret åbenlys.

EG er et af de større og mere erfarne it-konsulenthuse på det danske marked, som også kan varetage rollen som CSB. Det sker med udgangspunkt i en afklaring af din virksomheds konkrete udfordringer, behov og muligheder inden for cloud. Afklaringen er gratis og indgår i en workshop, som du kan deltage i helt uforpligtende.

Kilde: How Cloud Computing Enables Modern Manufacturing, American Enterprise Institute, Juni 2017

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce