Projektindustrien vinder på Big Data – sådan kommer du i gang

I takt med at flere og flere elementer kobles sammen i et ”tingenes internet” (IoT), høster projektproducerende virksomheder nye fordele, som kan overføres direkte til værdi for både kunder og egen planlægning. Men mange tøver med at tage mulighederne til sig.

Big Data

Data er guld værd, hvis de behandles rigtigt. Det gælder ikke mindst i projektorienterede produktionsvirksomheder, hvor globalisering, svingende råvarepriser og generelt stigende kompleksitet konstant øger presset på konkurrenceevnen. Det stiller krav til hver enkelt virksomhed om at være skarp på planlægning, daglig optimering og ikke mindst kundernes foranderlige krav til produkter, der ud over selve produktet leverer opdateret viden.

Det handler kort sagt om at være lean og agil på samme tid. Og det er netop den kombination, som effektiv anvendelse af data tilbyder. Det forklarer Morten Opprud Jakobsen, der er civilingeniør med speciale i teknologibaseret forretningsudvikling på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Han fremhæver især mulighederne ved, at stort set alt i dag på den ene eller anden måde kan forbindes til internettet.

“Min vinkel på det er, at vi i dag ser en masse teknologi, der bare vælter ind. Alle maskiner er i dag forbundet i en eller anden grad, og den connectivity giver mulighed for at indsamle et hav af data,” siger han og peger på, at Internet of Things (IoT) – eller “tingens internet” – og de store datamænger, kaldet Big Data, det muliggør, bliver afgørende i fremtidens industri.

“Udfordringen er så at instrumentalisere de data, man indsamler og lave systemer, der analyserer på de rigtige ting.”

Fokus på ressourcer
Morten Opprud Jakobsen fremhæver konkrete fordele som bedre mulighed for at genbruge erfaringer – i form af tegninger og tekniske data – fra tidligere projekter og muligheden for præcist at beregne fordele og ulemper ved eksempelvis selv at investere i udstyr frem for at lægge opgaver eksternt.

“Når man måler og analyserer på alle dele af et projekt, kan man derfra meget mere præcist planlægge sit ressourceforbrug og samtidig fremover langt nemmere skalere op og ned,” siger Morten Opprud Jakobsen.

Dertil kommer, at “Big Data” skaber helt nye muligheder for at tilbyde kunderne merværdi, når de køber et produkt eller en løsning.

Data sælger produktet
Netop muligheden for at tilføre sine produkter nye værdiskabende elementer fremhæver også Henrik Binderup, der er branchespecialist hos EG, som leverer løsninger og rådgivning til moderne produktions-it.

“Tag for eksempel en virksomhed, der sælger portløsninger. Deres produkt vil i dag være meget mere end en port, der åbner og lukker, når den skal. Der kommer eksempelvis nogle sensorer på, der melder tilbage, om antallet af åbninger, hvilket kan fortælle om tiden til næste service. Eller der kan måles på energiforbrug,” siger han og peger på, at alt den data, der indsamles, både giver virksomheden værdifulde informationer om produktet, der kan bruges ved kommende projekter, og samtidig kan have værdi for kunden.

“Det kan være med til at gøre produktet yderligere interessant for den enkelte kunde og dermed give konkurrencefordele,” siger Henrik Binderup. 

Styr på masterdata
Både Morten Opprud Jakobsen og Henrik Binderup understreger, at der i industrien er stor erkendelse af, at rigtig håndtering af data skaber fordele. Samtidig er der særligt i mindre virksomheder en vis tøven.

“En ting er jo at indsamle data i et ERP-system. Noget helt andet er rent faktisk at bruge de her data rigtigt,” siger Henrik Binderup og fortæller, at EG netop af den grund har investeret i en afdeling, der arbejder målrettet med rådgivning i digitalisering.

“Det vigtigste spørgsmål er, hvordan bliver jeg mere attraktiv? Og næsten uanset hvad man arbejder med, så er data en del af svaret,” siger han.

“Det kan være en virksomhed, der bygger slagterier. Her er der altså mange bevægelige dele og dermed mange muligheder for at opsamle data. Hvis man gør det, har man grundlaget for at kunne udvælge og analysere de rigtige data,” siger han.

Samme tilgang lyder fra Morten Opprud Jakobsen, der fremhæver, at halvdelen af arbejdet med IoT og Big Data består af den strategiske ledelsesopgave, det er at afgøre, hvordan man vil arbejde med det.

Derfra ligger vejen åben til nye spændende muligheder, lyder det. 

Livscyklus i 3D
“Der begynder at komme nogle ret interessante løsninger på markedet – ikke mindst i forhold til hele livscyklus-håndteringen, hvor det at have bundet tingene sammen åbner for helt nye værktøjer,” siger Morten Opprud Jakobsen.

Han fremhæver eksempelvis muligheden for med 3D-modeller af en maskine at blande virkelighed og data.

“Her kan du for eksempel kigge på maskinen gennem et kamera – eller måske Google-briller – og i stedet for at skulle bladre i brugermanualen får du informationerne der, hvor de skal bruges,” siger han.

Dermed fremhæver han, at Big Data og IoT skaber fordele både “nede på gulvet” i produktionen og i den mere strategiske planlægning af projekterne. 

Alle skal med
“Udfordringen er, at det for især små og mellemstore virksomheder kan virke uoverskueligt, for hvordan kommer man lige i gang,” siger Morten Opprud Jakobsen.

I den forbindelse understreger Henrik Binderup fra EG vigtigheden af, at digitaliseringen starter på ledelsesniveau.

“Udgangspunktet bør altid være forretningsmæssigt. Hvad er businesscasen, og hvor kan vi rent faktisk tjene penge på at indføre det her. Næste skridt er så selvfølgelig de tekniske eksperter,” siger Henrik Binderup og understreger nødvendigheden af, at enhver it-satsning forankres gennem hele organisationen.

"IoT og Big Data er noget, som enhver leder bør forholde sig til konsekvenserne af – og mulighederne i. Det gælder ikke mindst virksomheder, der arbejder projektorienteret, hvor teknologien giver en række helt oplagte fordele," siger Henrik Binderup.

Annonce
Annonce