COOP og Widex leverer varen og skaber taletid for SCM

Virksomhederne Coop Danmark og Widex er to eksempler på virksomheder, hvor supply chain funktionen gennem en årrække har fokuseret på at levere exceptionelle resultater. Det har skabt grundlaget for taletid og opmærksomhed i både andre funktioner og i topledelsen.

COOP og Widex leverer varen og skaber taletid for SCM

I Coop er logistikafdelingen i løbet af de sidste fem-seks år gået fra en reaktiv funktion, der var fokuseret på at flytte kasser fra A til B på den måde, virksomheden altid havde gjort det, til i dag at være en proaktiv funktion med stor og voksende indflydelse på forretningsstrategi og konkurrenceevne. ”Vi er gået fra en statisk orienteret afdeling til at være en dynamisk afdeling, der populært sagt spiser forandringer til morgenmad. Vi har gennemført mange og store forandringer, og det har også givet store resultater”, fortæller Nicolaj Boysen, logistikdirektør i bogen ”Den stærke værdikæde – sådan skaber du konkurrencekraft”. Han fremhæver to væsentlige forudsætninger og en klar fordel, som vigtige faktorer for, at Coop Logistik har ændret på den interne balance mellem de forskellige dele af Coop: Forandringer og udfordringer af det bestående kræver mod og vedholdenhed. I Coop Logistik har vi den store fordel, at vi er utrolig datadrevne. Vi kan altid underbygge vores argumenter og forslag med data, der sort på hvidt viser, at vores idé vil bidrage positivt til Coops forretningsmål”, fortæller han.

Widex har været igennem en lignende udvikling: “I 2011 havde vi reelt ikke en global forsyningskæde. Styringen var delt ud på mange forskellige ansvarsområder, og der var begrænset koordinering”, fortæller Gustaf Høskuldsson i samme bog. Han er Vice President, Global Supply Chain i høreapparatvirksomheden Widex, der sælger i mere end 100 lande og sidste regnskabsår omsatte for 3,3 milliarder kroner. Virksomheden havde tidligere en nedadgående trend med røde tal på bundlinjen, men den udvikling er nu vendt. Èn af forklaringerne på det er Widex’ transformation af supply chain. ”Vi har gennemført en meget stor mængde forandringer, og det har naturligvis været en udfordring. Men i 2015 modtog vi Widex’ interne strategipris for den bedst eksekverede strategi i virksomheden. Den var vi utrolig glade for, fordi det blandt andet viser, at vi er lykkedes med at synliggøre supply chain for resten af virksomheden. Produkterne fylder selvfølgelig fortsat meget i Widex, men nu er vi også stolte af hele det apparat, der bærer produkterne ud til kunderne”, fortæller Gustaf Høskuldsson.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce