Arbejdet med ideer skal være en del af driften

De fleste ledere ser gerne, at medarbejderne kommer med ideer. Men ofte tabes de på gulvet, fordi de ikke prioriteres eller passer ind på det bord, de er landet på. Det er ærgerligt – for selvom ideerne ikke kan hjælpe den enkelte leders KPI'er, kan de sagtens være en god investering for virksomheden.

Arbejdet med ideer skal være en del af driften i virksomheder

Den kontinuerlige opsamling og bearbejdning af ideer er vigtig, hvis man vil holde sig konkurrencedygtig.

De bedste ideer til optimering af virksomheden gemmer sig for det meste blandt de ansatte. Men tit kommer de interne processer i vejen for ideerne, som ender med at gå tabt, forklarer Jesper Juel, CEO i Ideanote:

"Det sker alt for ofte, at mellemlederen ikke reagerer på nye ideer, medmindre det står lysende klart for ham, hvordan ændringen hjælper ham med at nå lige præcis hans KPI'er. For det er jo netop deres indikator på, om det vil være en ide, som virksomheden vil prioritere," forklarer Jesper Juel.

Det er ikke, fordi lederne ikke ser værdien i at anvende de ansattes input:

"De fleste ledere vil gerne lytte til deres ansatte – og de er også kede af, at de ikke gør det nok. Det kan man mærke, når man snakker med dem – men når de rent faktisk sidder og skal forholde sig til en medarbejders ide, er der altid lige nogle resultater og måltal, der skal leveres først. Og så bliver ideen nedprioriteret igen."

Det her er ikke de radikale ideer. Det er ikke disruption. Det er den kontinuerlige forbedring, som mange virksomheder glemmer, når det går stærkt. Men det er også i sidste ende de ideer, der gør forskellen på en global markedsplads med knivskarp konkurrence. Jesper Juel, CEO i Ideanote

Fra helikopteren er alle problemer små
Nogle virksomheder forsøger at løse problemet ved at lade topledelsen prioritere ideerne – men det er ikke nødvendigvis den rigtige strategi:

"De ansatte synes typisk, det haster mere, for de sidder til dagligt med problemerne, som de har løsninger til. Men tit er problemet, at ideerne bliver taget for højt op, så alle ideer pludselig skal ende på CFO'ens bord, før de kan godkendes. Og jo længere oppe i organisationen du sidder, jo mindre virker problemerne i det større perspektiv – og derfor kommer det ikke ret højt op på agendaen at løse det."

Samtidig er det vigtigt, at man skaber en løsning, hvor det ikke bliver den enkelte leder, der skal vurdere, hvordan en ide påvirker hans hverdag eller målsætning:

"Der skal være enighed om, hvordan man gør tingene. Og det skal aftales, at man forstår vigtigheden af ideerne og den værdi, de kan skabe i andre dele af virksomheden. Også når de kommer fra en anden afdeling, og selvom de ikke rammer plet på ens KPI'er. Ellers kan der hurtigt opstå en tendens til at kigge på en ide og tænke: "Det er ikke mit ansvar", hvis det eksempelvis er en ide om at ændre noget i ens egen afdeling, som kan hjælpe i en anden."

Arbejdet med ideer skal være en del af hverdagen
Hvis du skal lykkes med at skabe grobund for ideer og kontinuerlige forbedringer, handler det om at skabe ejerskab blandt mellemlederne. Og skal det ske, skal det prioriteres:

"Den primære omkostning ved innovation er ikke at sætte et system op til ideindsamling og -bearbejdning. Det er de timer, som skal allokeres. Derfor skal det fra øverste niveau være OK at allokere tid til at arbejde med ideerne. Her snakker vi kontinuerlig intern innovation på det basale niveau. Men det er allerede et niveau, hvor de fleste virksomheder har svært ved at være med."

Ideerne skal blive en del af hverdagen i virksomheden, forklarer Jesper Juel:
"I sidste ende handler det om at gøre ideopsamling og idehåndtering til en del af driften. For det handler om driften. Det her er ikke de radikale ideer. Det er ikke disruption. Det er den kontinuerlige forbedring, som mange virksomheder glemmer, når det går stærkt. Men det er også i sidste ende de ideer, der gør forskellen på en global markedsplads med knivskarp konkurrence."